içinde

Avrupa Kıtası, Avrupa Ülkeleri, Coğrafya, Avrupa Hakkında Her Şey.

Avrupa Kıtası
Avrupa Kıtası

Sizler için hazırladığımız Avrupa gerçekleri, Avrupa kıtası hakkında birçok ilginç ve komik gerçekler içermektedir.

Avrupa, yüzölçümü açısından en küçük ikinci kıtadır. Fakat popülasyona baktığımızda en büyük üçüncü kıtadır. 50 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa ülkelerinden 27 ülke, siyasi ve ekonomik bir birlik olan Avrupa Birliği’ne (AB) üyedir.

AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ 20 GERÇEĞİ

Avrupa Kıtası, tamamıyla kuzey yarım kürede yer alırken, esasen de doğu yarım kürede yer alır. Avrupa kuzeyde Arktik Okyanusu, batıda Atlantik Okyanusu ve güneyde Akdeniz ile sınır komşuluğu yapar. Avrupa’da toplam 742 milyondan fazla insanın yaşadığı 50 tane ülke var. Bu 50 ülkenin sadece 44 tanesinin başkenti Avrupa Kıtası’nda.

En büyük ülke: Rusya’nın Avrupa kısmı, herhangi bir diğer ülkeden daha çok yer kaplamakta.

En büyük üç ülke: Rusya, Ukrayna ve Fransa.

Kış Sarayı, Rusya
Kış Sarayı, Rusya

En büyük başkent şehri: Moskova. Rusya’nın başkenti şehir sınırları içerisinde, 13 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Saint Petersburg ise 5.3 milyon nüfusu ile Rusya’nın en büyük ikinci şehridir. Moskova ise tüm Avrupa kıtası ‘nda olan en büyük şehirdir.

En küçük ülke: Vatikan şehri sadece Avrupa’nın değil ayrıca dünyanın da en küçük ülkesidir. İtalya içerisine olan bu şehir devleti hem nüfus hem de yüzölçümü olarak en küçük ülkedir.

Vatikan
St Peter’s Basilica, Vatikan 

En büyük ada: Greenland Avrupa’ya ait olan en büyük adadır ve genellikle dünyanın en büyük adası olarak kabul edilir. Avrupa’nın en büyük adası, İngiltere’dir.

En küçük kasaba: Hırvatistan’da bulunan Hum, sadece Avrupadaki değil ayrıca dünyadaki en küçük kasabadır. Kasaba sadece 21 nüfusa sahip.

En kalabalık şehir: Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, Avrupa’nın en büyük şehri olarak anılır. Ancak İstanbul iki kıtada birden yer alır. Doğu kısmı Asya kıtasına ait iken, Batı kısmı Avrupa kıtası ‘na aittir. İstanbul yaklaşık 17 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Ancak tamamı Avrupa’da bulunan en kalabalık şehir Moskova!

İstanbul
Ayasofya, İstanbul/Türkiye

Nüfusu en fazla olan ülke: Monaco. Akdenize sınırı olan prenslik, dünyadaki nüfusu en fazla olan ülkedir. Avrupa nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıtadır ki bu durum da Avrupa kıtasında kilometre kare veya mil başına en fazla insan yaşadığı anlamına gelir.

En kuzeydeki kasaba: Norveç Svalbard’da Ny-Ålesund. Tüm yıl boyunca kasabada sadece 35 kişi yaşıyor fakat yazları, kasabada yaşayan yaklaşık 120 kişi var. Kasaba keşif ve araştırmalar için bir yer olarak kullanılıyor.

En kuzeydeki başkent: İzlanda’daki Reykjavík Avrupa’nın ve dünyanın en kuzeydeki başkentidir.

Reykjavík
Reykjavík/İzlanda

Tamamı karayla çevrili en büyük ülke: Kazakistan Avrupa’da ve dünyadaki karayla çevrili en büyük ülkedir. Dünyadaki en büyük 10 ülke arasında yer alan Kazakistan’da 18 milyon kişi yaşamaktadır.

Avrupa’daki tamamı karayla çevrili olan ülkeler: Avrupa’daki birçok ülkenin, özellikle Orta Avrupa’dakilerin, okyanusa kıyıları yoktur ve sınırlarını sadece diğer ülkelerle paylaşmaktadırlar. İşte

Avrupa’daki denize kıyısı olmayan ülkeler: Andorra, Ermenistan, Avusturya, Beyaz Rusya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Kosova, Bosna Hersek, Lihtenştayn, Lüksemburg, Slovakya, Sırbistan, Moldova, Makedonya, San Marino ve Vatikan Şehri. San Marino ve Vatikan Şehri, İtalya içerisinde karayla çevrilidir. Liechtenstein ise, Avusturya ve İsviçre tarafından kara ile çevrilidir. Avusturya ve İsviçre de başka ülkeler tarafından kara ile çevrili olduğundan dolayı Liechtenstein iki katı kara ile çevrili bir ülke olarak kabul edilir.

En yüksek dağ: Rusya’daki Elbruz Dağı (5642 m / 18510 ft) Avrupa’nın en yüksek dağıdır.Dağ Kafkas sıradağlarının bir parçasıdır. Avrupa Alpleri’ndeki en yüksek tepe noktası, Mont Blanc’tir. 4810 m/ 15781 yüksekliğinde olan dağ, İtalya ve Fransa sınırında yer alıyor. Ayrıca Alpler, Avrupa’da bulunan en uzun ve en yüksek sıradağlardır.

En uzun nehir: Rusya’daki Volga Nehri, Avrupa’nın en uzun nehridir. 3692 km / 2295 mil uzunluğundadır.

En önemli ticari su kanalı: Tuna. On ülkeden birden akan nehir, 2860 km / 1777 mil ile Avrupa’nın en uzun ikinci nehridir.

Budapeşte/Macaristan
Budapeşte/Macaristan

En büyük liman: Hollanda’daki Rotterdam limanı, Avrupa’daki en büyük ve en yoğun konteyner limanıdır.

En uzun kıyı şeridi: Norveç, 100.000 km / 62000 milden fazla ile Avrupa’nın en uzun kıyı şeridine sahiptir; ayrıca bu dünyadaki en uzun 2. Kıyı şerididir.

Norveç
Norveç

En büyük göl: Rusya Saint Petersburg’un yakınlarındaki Ladoga Gölü, Avrupa’nın en büyük gölü ve dünyanın en büyük tatlı su göllerinden biridir. Bu göl, Amerika ve Kanada’yı çevreleyen Ontario gölünden biraz daha küçüktür.

En büyük şelaleler: İsviçre’deki Ren Şelalesi, Avrupa’daki en büyük düz şelaledir. Yüksekliği 23 m/ 75 ft iken genişliği 150 m/ 492 ft’dir.

AVRUPA GERÇEKLERİ / İNSANLAR

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u Avrupa’da yaşıyor. Rusya’da nüfusun yaklaşık yüzde 78’i, yani 110 milyondan fazla insan, dünyanın en büyük ülkesinin Avrupa kısmında yaşıyorlar. Avrupalı nüfus gruplarının çoğu, nerdeyse yüzde 90’ı Slav, Romence ve Germen’den oluşan üç Hint-Avrupa dil gruplarından birine aittir.

AVRUPA GERÇEKLERİ / DİLLER

Avrupa Dilleri
Avrupa Dilleri

Birçok Avrupa dili ya Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi Roman dillerine; ya Almanca ve İngilizce gibi Germen dillerine ya da aralarında Rusça, Bulgarca, Lehçe’nin bulunduğu Slav dillerine aittir. İngilizce “lingua franca”, yaklaşık 270 milyon insan tarafından birincil ve ikincil dil olarak en fazla kullanılırken, Rusça yerlileri (yaklaşık 100 milyon kişi) tarafından en fazla kullanılan dildir. Avrupa’da en çok konuşulan beş ana dil Rusça, Almanca, Fransızca İngilizce, Türkçe ve İtalyanca’dır.

AVRUPA GERÇEKLERİ / DİN

Avrupalıların çoğu, %76’sı Hristiyandır. Daha az sayıda %6 kadar Müslümanlar ve Yahudilik gibi diğer inançlar vardır.Yaklaşık yüzde 18 kendilerini “ateist” ya da “dindar olmayan” olarak nitelendiriyorlar.

AVRUPA GERÇEKLERİ / HAYVANLAR

Avrupa'da Hayvanlar
Avrupa’da Hayvanlar

Avrupa’da yaban domuzu, yarasa, geyik, tavşan ve su samuru gibi 270 memeli türü vardır. Aralarında kurt, ayı ve vaşak gibi hayvanların da bulunduğu, yüzde bu memeli türlerinin yüzde 15’i tehlike altındadır. Avrupa’da 75 tür amfibi vardır, bunların çoğu Güney Avrupa’daki semenderler gibi yaygın türlerdir. Avrupa’daki 800 kuş türünün yarısından fazlası Avrupa içerisinde türemekte, diğerlerinin hepsi kış ayları süresince daha sıcak bölgelere göç etmektedirler.

AVRUPA GERÇEKLERİ / DOĞAL KAYNAKLAR

Avrupa’da çinko ve gümüş gibi metallerle, bakır, demir ve kömür gibi mineraller bulunur. Kuzey Avrupa’daki bazı bölgeler, doğalgaz ve petrol yataklarına sahiptir. Avrupa’da yetiştirilen yaygın tarımsal ürünler buğday, patates, zeytin, üzüm ve portakaldır.

AVRUPA GERÇEKLERİ / TARIM

Düzlük alanların yaklaşık yüzde 39’u otlaktır ve mashul yetiştirmek için kullanırlar. En yaygın mahsuller, buğday mısır ve arpa gibi tahıllar ve ayrıca şeker pancarı, patates, sebze ve meyveler ve şaraptır. Fransa Avrupa’nın en büyük tarım ürünleri üreticisidir.

AVRUPA GERÇEKLERİ / TARİH

Avrupa Tarihi
Avrupa Tarihi

İlk insanlar, milattan önce 35.000 gibi ortaya çıktılar. Bronz Çağdaki Minoan uygarlığı MÖ 2700’den itibaren ticaret ve teknolojiyi ilan eden ilk uygarlık olarak görüldüler. Kıtanın birçok etnik grubu arasında, Yunan kabileleri ve Cermen ve İtalik insanlar, Keltler’in yaptığı gibi bölge üstünde büyük etkiler bıraktılar. Sonrasında Ortaçağ’da Vikingiler, Moğollar, Hunlar, Macarlar, Tatarlar ve bölgeye ulaşan diğer birçok insanlar sebebiyle popülasyon artmıştır. Avrupa’nın modern tarihi büyük oranda 30 Yıl Savaşları, Fransız Devrimi ve 20. Yüzyıldaki iki Dünya Savaşı gibi savaştan etkilenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 8 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve İkinci Dünya Savaşı’nda 18 milyondan fazla insan bombardıman sırasında ve Nazi toplama kamplarında hayatını kaybetti. 1993 yılında günümüzde 28 ülkeyi barındıran Avrupa Birliği kuruldu.

AVRUPA GERÇEKLERİ / ÖNEMLİ NOKTALAR

Dünyanın en turistik 10 yerinden 5 tanesi Avrupa’da bulunmaktadır. Fransa bir yılda yaklaşık 90 milyon turistin gelişiyle, en önemli turist merkezidir.

Big ben ve Parlamento Evleri
Big ben ve Parlamento Evleri

Avrupa’da en çok ziyaret edilen turistik alanlar ve yapılar arasında şunlar vardır:

  • Tower of London,
  • Parliament and Buckingham Palace,
  • London Eye veya Tate Modern,
  • Ulusal İngiliz modern ve çağdaş sanat müzesi olan Londra / İngiltere
  • Fransa’da Eyfel Kulesi
  • Almanya’daki Neuschwanstein Kalesi
  • İspanya’da Elhamra
  • Rusya’da Kremlin
  • Akropolis, Yunanistan
  • Roma’daki Colosseo

İlteriş Kaan YILDIZ.


Bunlar da ilginizi çekebilir

Afrika Kıtası

İsviçre Nerededir? İsviçre Hakkında Her Şey

Arjantin Nerede? Tarihi, Kültürü, Arjantin Hakkında Her Şey

Antik Avrupalılar Neden 14,500 Yıl Önce Yok Oldular?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

12 Comments

Hafta Hafta Gebelik

Hafta Hafta Hamilelik | Gebeliğin 13 ila 16 haftası Neler Yaşanıyor?

Muhtemelen Bilmediğiniz 13 Gizli Windows ve Mac Klavye Kısayolu

Muhtemelen Bilmediğiniz 13 Gizli Windows ve Mac Klavye Kısayolu