Ekoloji

Ekoloji, canlıları ve çevresindeki fiziksel ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre ve organizmaların çevreleri ile ve birbirleri ile nasıl etkileşime girdiğini inceler. Ekoloji insan davranışlarının çevremizi nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Ekoloji kelime kökeni Eski Yunanca oikos (οἶκος) , "ev, yakın çevre"; -λογία (loji), "bilimi" kelimelerinin birleşmesinden gelir. Ekolojinin kökenleri; jeoloji, biyoloji, ve evrim gibi bilimlere dayanır. Ekoloji türleri arasında; Küresel Ekoloji, Peyzaj Ekolojisi, Ekosistem Ekolojisi, Topluluk Ekolojisi, Nüfus Ekolojisi, Organizma Ekolojisi, Moleküler Ekolojisi bulunmaktadır.

Sayfa 1 / 7 1 2 7