içinde ,

Ekoloji Nedir?  

Ekoloji Hakkında Her Şey!

Ekoloji Nedir?  

Ekoloji

İçindekiler: 

Ekoloji Nedir

Biyotik ve Abiyotik Faktörler

Ekoloji Türleri

Ekolojinin Önemi

Ekoloji Örnekleri

Ekoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ekoloji Nedir?

Ekoloji, insan bilimini, nüfusu, topluluğu, ekosistemi ve biyosferi kapsayan bir bilim dalıdır. Çevre ve organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceler. Organizma, nüfus, topluluk, biyosfer ve ekosistem gibi çeşitli düzeylerde incelenir. Ekolojistin birincil hedefi, organizmaların yaşam süreçlerini, adaptasyon ve habitatlarını, etkileşimleri, biyolojik çeşitlilik  anlayışını geliştirmektir. Aşağıda yazılan ayrıntılı ekoloji ne demek, notlarına, kavramlara ve ekoloji hakkında tüm bilgilere göz atalım.

Ekosistem hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için buraya tıklayın.

Biyotik ve Abiyotik Faktörler

Ekolojinin temel amacı, canlıların çevredeki biyotik ve abiyotik faktörlerin dağılımını anlamaktır. Biyotik ve abiyotik faktörler, canlı ve cansız faktörlerin ve bunların çevre ile ilişkisini inceler.

Biyotik Faktörler

ekolojide biyotik faktörler
ekolojide biyotik faktörler

Biyotik bileşenler, bir ekosistemin canlı faktörleridir. Birkaç biyotik bileşene örnek olarak bakteriler, hayvanlar, kuşlar, mantarlar, bitkiler vb.verilebilir.

Abiyotik Faktörler

Ekolojide abiyotik faktörler
Ekolojide abiyotik faktörler

Abiyotik bileşenler, bir ekosistemin canlı olmayan kimyasal ve fiziksel faktörleridir. Bu bileşenler atmosfer, litosfer ve hidrosferden elde edilebilir. Birkaç abiyotik bileşene  örnek olarak, güneş ışığı, toprak, hava, nem mineralleri ve daha fazlası verilebilir. Canlı organizmalar biyotik bileşenler olarak sınıflandırılırken; güneş ışığı, su, topografi gibi cansız bileşenler ise abiyotik bileşenler adı altında listelenir.

Ekoloji Türleri

Ekoloji Türleri
ekoloji türleri

Ekoloji farklı türlere göre sınıflandırılır. Ekolojinin farklı türleri aşağıda listelenmiştir:

Küresel Ekoloji

Küresel ekoloji, dünya ekosistemi ile  toprak,  atmosfer ve okyanuslar arasındaki etkileşimlerle ilgilenir. Büyük ölçekli etkileşimleri ve gezegen üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı olur.

Peyzaj Ekolojisi

Enerji, malzeme, organizma ve diğer ekosistem ürünlerinin değişimi ile ilgilenir. Peyzaj ekolojisi, insan etkilerinin peyzaj yapıları ve işlevleri üzerindeki rolüne ışık tutar.

Ekosistem Ekolojisi

Canlı ve cansız bileşenleri ve çevre ile olan ilişkileri incelenmesi dahil olmak üzere tüm ekosistemlerle ilgilenir. Bu bilim, ekosistemlerin nasıl çalıştığını ve etkileşimlerini araştırır.

Topluluk Ekolojisi

Toplumsal yapının, canlı organizmalar arasındaki etkileşimlerin nasıl değiştirildiğini ele alır.  Ekoloji topluluğu, belirli bir coğrafyada yaşayan farklı türlerin iki ya da daha fazla nüfustan oluşur.

Nüfus Ekolojisi 

Genetik bütünlüğünü ve organizma nüfusunun boyutunu değiştiren ve etkileyen faktörlerle ilgilenir. Ekolojistler nüfus sayısının yükselip çıkmasıyla, nüfusun gelişmesi ve diğer populasyonlarla etkileşimiyle ilgilenirler. Biyolojide bir nüfus, belirli bir zamanda ve belirli bir yerde yaşayan aynı türden bir dizi birey olarak tanımlanır. Nüfusu artıran ana etkenler doğum ve göç olup; nüfusu azaltan ana  etkenler ise ölüm ve göçtür. Nüfus ekolojisi, nüfus dağılımını ve yoğunluğunu inceler. Nüfus yoğunluğu belirli bir hacim veya alandaki bireylerin sayısıdır. Bu, belirli bir türün nesli tükenmekte olup olmadığını veya sayısının kontrol edilip yenilenmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Organizma Ekolojisi 

Organizma ekolojisi, bireysel organizmanın çevresel zorluklarına yanıt olarak davranışının, morfolojisinin, fizyolojisinin vb. incelenmesidir. Bireysel organizmanın biyotik ve abiyotik bileşenlerle nasıl etkileşime girdiğini inceler. Ekolojistler, organizmaların çevrelerindeki bu canlı ve cansız bileşenlere nasıl uyum sağladıklarını araştırır. Bireysel türler, fizyolojik adaptasyon, morfolojik adaptasyon ve davranışsal adaptasyon gibi çeşitli adaptasyonlarla ilişkilendirilir.

Moleküler Ekoloji

Bu ekoloji çalışması protein üretimine ve proteinlerin organizmalarını, çevrelerini nasıl etkilediğine odaklanır. Bu moleküker seviyede gerçekleşir. DNA birbirleriyle ve çevresiyle etkileşime giren  proteinlerden oluşur. Bu etkileşimler bazı karmaşık organizmalara yol açar.

Ekolojinin Önemi

Aşağıdaki nedenler ekolojinin önemini açıklamaktadır:

Çevrenin Korunması 

Ekoloji, davranışlarımızın çevreyi nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Bireylere çevreye verdiğimiz zararların boyutunu gösterir. Ekolojinin olmaması, çevrenin ve toprağın bozulmasına yol açar. Ayrıca bazı türlerin neslinin tükenmesine ve ayrışmasına yol açmıştır. Örneğin dinozor, beyaz köpek balığı, mamutlar gibi. Böylece çevre ve organizmalar üzerinde yapılan çalışmalar, onları herhangi bir hasar ve tehlikeden korumamıza yardımcı olur.

Kaynak Tahsisi

Ekoloji bilgisi ile farklı organizmaların hayatta kalması için hangi kaynakların gerekli olduğunu biliriz. Ekolojik bilgisinin eksikliği, bu kaynakların yetersizliğine ve mahrumiyetine yol açarak rekabete neden olmuştur.

Enerji Tasarrufu 

Tüm organizmaların büyümesi ve gelişmesi için enerjiye ihtiyaç duyar. Ekolojik anlayış eksikliği; ışık, beslenme ve radyasyon gibi enerji kaynaklarının aşırı sömürülmesine ve tükenmesine yol açar. Ekolojik kaynakların doğru bilinmesi,  gereksiz israfı önler. Böylece gelecekteki amaçlar için enerji tasarrufu sağlanır.

Çevre Dostu 

Ekoloji, türler içinde uyumlu yaşamayı ve yaşam ekolojisini koruyan bir yaşam tarzının benimsenmesini teşvik eder.

Ekoloji Örnekleri 

Aşağıda birkaç ekoloji örnekleri verilmiştir:

İnsan Ekolojisi 

İnsan ve çevre arasındaki ilişkiye odaklanır. İnsanların çevre üzerindeki etkisinin üzerinde durur ve  çevreyi daha iyi hale getirmesi için kendilerini nasıl geliştirebileceği konusunda bilgi verir.

Niş Yapısı

Ekolojik Niş: Organizmaların, çevreyi, kendilerinin ve diğer canlıların yararına nasıl değiştirdiklerini inceler. Örneğin, termitler 6 fit yüksekliğinde bir tepe oluşturur, aynı zamanda tüm popülasyonlarını besler ve korur.

Ekoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ekoloji nedir?

Ekoloji, organizmaların birbirleriyle ve fiziksel çevreleriyle olan ilişkileri ile ilgilenen bilim dalıdır.

Ekolojinin farklı seviyeleri nelerdir? 

Farklı ekoloji seviyeleri organizmaları, toplulukları, popülasyonu ve ekosistemi içerir.

Farklı ekoloji türleri nelerdir?

Farklı ekoloji türleri arasında moleküler ekoloji, organizma ekolojisi, popülasyon ekolojisi, topluluk ekolojisi, küresel ekoloji, peyzaj ekolojisi ve ekosistem ekolojisi bulunmaktadır.

Ekoloji ve evrim nasıl ilişkilidir?

Ekoloji, yeni türlerin oluşmasında ve mevcut olanların değiştirilmesinde önemli bir rol oynar. Doğal seçilim, evrimsel değişimi etkileyen birçok faktörden biridir.

Ekoloji kelimesini kim icat etti? 

Ekoloji ilk olarak bir Alman zoolog (hayvan bilimci) olan Ernst Haeckel tarafından düşünüldü. Bununla birlikte, ekolojinin kökenleri jeoloji, biyoloji ve evrim gibi diğer bilimlere dayanmaktadır.

Habitat ekolojisi nedir? 

Habitat ekolojisi, hem fiziksel hem de biyolojik özelliklerle karakterize edilen, belirli bir organizma türünün yaşadığı doğal ortam türüdür.

Habitat hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Niş nedir?

Diğer türlerin müdahalesinden arınmış, hayatta kalabileceği ve çoğalabileceği çok çeşitli biyotik, abiyotik kaynakları kullanan bir organizma temel niş olarak bilinir.

İlginizi çekebilir: Habitat Nedir, Habitatlar Çocuklara Nasıl Öğretilir?

İlginizi çekebilir: Ekosistem Nedir?

Fatime ABİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

4 Comments

Teknoloji nedir?

Teknoloji Nedir?

Ekosistem Nedir?