içinde

En Ünlü Fizikçiler ve Buluşları Listesi

Bu makalemizde geçmiş tarihten günümüze en ünlü fizikçiler listesini paylaşacağız.

Fizikçiler
İşte, En Ünlü Fizikçiler

Ünlü Fizikçiler denince aklımıza genellikle Albert Einstein, Nikola Tesla, Newton, Marie Curie gelmektedir. Ancak geçmişten günümüze karanlığı aydınlatan birçok bilim insanları bilime ışık tutmuştur.

Şimdiye kadarki tüm bilimsel keşifler ve icatlar hayatımızın her alanında devrim yarattığına şüphe yok.

Düşünme şeklimizi ve yaşamlarımızı yönetme şeklimizi güçlü bir şekilde etkilediler. Asla cevaplayamayacağımızı sandığımız sorulara bilimsel buluşlar sayesinde cevap bulabildik.

Ünlü Fizikçiler ve Buluşları Listesi

Ünlü Fizikçiler Listesi
Ünlü Fizikçiler Listesi

Bilim insanı, evrenin doğasını inceleyen kişidir. Öte yandan, bir araştırmacı ise faydalı cihazlar ve ürünler oluşturmaya çalışan kişidir. Aynı zamanda her iki girişimde de birkaç kişi başarılı oldu. Aşağıda, 18 ünlü fizikçiler ve buluşları içeren keşiflerin bir listesi verilmiştir. Keyifli okumalar dileriz…

Makaleye geçmeden önce ilginizi çekebilir: En İyi Bilim İnsanları ve Buluşları

Aşağıdaki menüden En Ünlü Fizikçiler ve Buluşları hakkındaki tüm detaylara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Albert Einstein | J.J. Thomson | Ernest Rutherford | John Dalton | James Chadwick | Isaac Newton | Charles-Augustin de Coulomb | George Simon Ohm | Michael Faraday | Nikola Tesla | Thomas Edison | Henri Becquerel | Marie Curie | Max Planck | Heinrich Hertz | Wilhelm Röntgen | Niels Bohr & Rutherford | Enrico Fermi


Albert Einstein

Albert Einstein 1879 - 1955.Işık kuantumu olarak da bilinen foton, küçük bir elektromanyetik radyasyon enerji paketidir. Bu kavram, Albert Einstein’ın ışığın iletimi sırasında belirli enerji paketlerinin varlığını önerdiği fotoelektrik etkiye ilişkin açıklamasından kaynaklandı. Albert Einstein en çok Genel ve Özel izafiyet teorisi ve kütle-enerji denkliği kavramıyla tanınıyordu (E = mc2.)


J.J. Thomson

JJ Thomson 1856 - 1940.İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi J.J Thomson, keşfedilen ilk atom altı parçacık olan elektronun keşfi ile onurlandırıldı. Thomson, hesapladığı ve atomlardan daha küçük gövdelere ve kayda değer bir yük-kütle oranına sahip olabileceği katot ışınlarının daha önce bilinmeyen negatif yüklü parçacıklardan (elektronlardan) oluştuğunu göstermeyi başardı. Kararlı elementler için izotopların varlığına dair ilk kanıtı bulduğu için de itibar kazanmıştır.


Ernest Rutherford

Ernest Rutherford 1871 - 1937.Zelandalı kimyager Ernest Rutherford, “nükleer fiziğin babası” olarak kabul ediliyor. Bir atomun boş alanla çevrili küçük bir yüklü çekirdekten oluştuğunu ve daha sonra Rutherford modeli olarak bilinen küçük elektronlarla daire içine alındığını öne süren ilk kişi olmuştur. Protonların keşfi ile tanınır ve nötronun varlığını öne sürmüştür.


John Dalton

John Dalton 1766 - 1844.John Dalton ‘un en büyük katkısı, aşağıdaki gibi beş bölümden oluşan atomlar hakkındaki teorisidir:

Atomlar, atom olarak bilinen küçük parçacıklardan oluşur

Atomlar bölünemez ve yok edilemez

Belirli bir elementin atomları boyut, kütle ve kimyasal özellikler bakımından aynıdır

Kimyasal bir reaksiyonda atomlar ayrılır, birleşir ve yeniden düzenlenir

Dalton, gözlemlerine dayanarak birçok keşif yaptı.


James Chadwick

James Chadwick 1891 - 1974.İngiliz fizikçi James Chadwick, nötron keşfi nedeniyle 1935’te Nobel Ödülü’ne layık görüldü. Nötronların elementlerle çarpıştırılması, muazzam miktarda enerji üreten çekirdeklerin tesirine ve bölünmesine neden olabilir. Bu şekilde, Chadwick’in bulguları nükleer fizyonun keşfi ve nihayetinde atom bombasının gelişimi için çok önemli olmuştur.


Isaac Newton

Isaac Newton 1643'ten 1727'yeIsaac Newton’un keşifleri, bilimde gelecekteki gelişmeler için bir temel oluşturdu. En dikkat çekici yenilikleri şunlardı:

Newton’un üç hareket yasası, modern klasik mekaniğin temelini oluşturdu.

Yerçekimi kuvvetinin keşfi, bize gök cisimlerinin hareketini tahmin etme yeteneği verdi.

Kalkülüs’ün keşfi, bize fiziksel dünyanın kesin analitik değerlendirmesine yardımcı olan güçlü bir matematiksel araç verdi.

Isaac Newton, tüm zamanların en büyük matematikçilerinden ve fizikçilerinden biridir ve icatları ve keşifleri, insan düşüncelerinin erişimini genişletmiştir.


Charles Augustin de Coulomb

Charles Augustin de CoulombCharles-Augustin de Coulomb, elektrostatik çekim ve itmeyi açıklayan ve şimdi Coulomb yasası olarak bilinen kanun ile tanınır. Bu yasayı, İngiliz bilim adamı Joseph Priestley tarafından öne sürülen elektrostatik itme yasasını incelemek için formüle etti. Ayrıca makinelerin sürtünmesi, metal ve ipek liflerin esnekliği üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. SI elektrik yükü birimi Coulomb, onun adını almıştır.


George Simon Ohm

Georg Simon OhmAlman Fizikçi Georg Simon Ohm, bir iletkenden geçen akımın voltajıyla doğru orantılı olduğunu ve direnciyle ters orantılı olduğunu belirten ve günümüzde “Ohm Yasası” olarak bilinen yasayı öne sürdü.

 


Michael Faraday

Michael Faraday 1791 - 1867.Faraday, kendini deney yoluyla keşfetmeye adamış bir adamdı. Bilimsel sezgiden gelen fikirlerden asla vazgeçmediği için ünlüydü. Bir fikir düşündüğünde, bekleneni elde edene kadar birçok başarısızlıkla deneyler yapmaya devam ederdi. Aşağıda kayda değer keşiflerinin listesi var:

Elektromanyetik İndüksiyonun Keşfi

Benzen Keşfi

Faraday’ın Elektroliz Yasaları

Gaz Sıvılaştırma ve Soğutma

Michael Faraday, tüm zamanların saygın bilim adamlarından biridir.


Nikola Tesla

Nikola Tesla - Kimdir, İcatları, Sözleri

Nikola Tesla kariyeri boyunca dinamolar (pillere benzer üreteçler) ve indüksiyon motorları da dahil olmak üzere birçok önemli icadın fikir babalığını ve tasarımlarını yapmış aynı zamanda da birçok keşifte bulunmuştur. Lakin bu icatların patentleri başka mucitler tarafından alınmıştır.

Nikola Tesla aynı zamanda da radar teknolojisinin X-ray cihazlarının uzaktan kumandalı araçların ve alternatif akımla çalışan cihazların temeli olan dönen manyetik alanın öncülüğünü yapmıştır. Ancak Tesla daha çok AC (alternatif akım) alanına yaptığı katkılarla ve Tesla Bobinleri ile tanınmaktadır.


Thomas Edison

Thomas Edison - Kimdir, Hayatı, İcatları ve Daha Fazlası

Thomas Edison birçok önemli icat ve keşif yaptı. Burada birkaç dikkate değer olanı listeledik:

 

Karbon reostayı icat etti

Akkor ampulü keşfetti

Sinema kamerasını icat etti

Floresan elektrik lambasını icat etti

Termiyonik Emisyonu keşfetti

Edison, “Amerika’nın en büyük mucidi” olarak tanımlandı. Kitle iletişimi ve elektrik enerjisi üretimi gibi alanlarda birçok cihaz geliştirdi. Organize bilim ve takım çalışması prensiplerini icat sürecine uygulamada öncülerden biriydi ve birçok araştırmacı ve çalışanla birlikte çalıştı.


Henri Becquerel

Henri BecquerelHenri Becquerel, radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve fizikçiler arasında Nobel Ödülü kazanan Fransız bir fizikçiydi. Sonuç olarak, SI radyoaktivite birimi “Becquerel” onun adını almıştır.

 


Marie Curie

Marie Curie 1867 - 1934.Marie Sklodowska-Curie, radyoaktivite konusunda öncü araştırmalar yapan bir kimyagerdi. Nobel Ödülü kazanan ilk kadındı. Polonyum ve Radyum elementlerinin keşfi ile ünlüdür.

 


Max Planck

Max Planck 1858 - 1947.Bir Alman Fizikçi olan Max Planck, Nobel Ödülü’ne layık görülen kuantum enerji teorisi önerisiyle tanınır. Çalışmaları atomik ve atom altı süreçlere önemli ölçüde katkıda bulundu.

 


Heinrich Hertz

Heinrich Hertz 1857 - 1894.Heinrich Rudolf Hertz, Elektromanyetizma üzerine çalışması sırasında Heinrich, Fotoelektrik etkisi olarak bilinen başka bir önemli fenomeni keşfetti. UV ışınlarının metallerin daha hızlı şarj kaybetmesine neden olduğunu fark etti ve bu da bulgularını Annalen der Physik dergisinde yayınlamaya yöneltti. Bu etkiyi daha fazla araştırmadı. Daha sonra, 1905’te Albert Einstein, ışığın fotonlar olarak bilinen belirli enerji paketleri halinde geldiğini öne sürdü. Bu keşif, Kuantum mekaniğinin gelişmesine yol açtı.

Wilhelm Röntgen

Wilhelm Conrad RöntgenAlman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, X-ışınları olarak bilinen bir dalga boyu aralığında elektromanyetik radyasyon üretti ve tespit etti. Bu keşif ona Nobel Fizik Ödülü kazandırdı.

 


Niels Bohr & Rutherford

Niels Bohr 1885 - 1962.Niels Henrik David Bohr, daha önce de bahsedildiği gibi, Rutherford bir atomu yörüngede dönen elektronlarla çevrili pozitif bir merkez kütleden oluştuğunu belirtti. Niels Bohr, elektronların nicemlenmiş yörüngelerde döndüğünden şüpheleniyordu. Bunu düşünen Bohr, Rutherford’un modeli üzerinde çalıştı ve parçacıkların herhangi bir enerji seviyesini işgal edemeyeceğini kanıtladı.


Enrico Fermi

Enrico Fermi, dünyanın ilk nükleer reaktörünü yaratan İtalyan-Amerikalı bir fizikçiydi. Yaygın olarak “nükleer çağın mimarı” ve “atom bombasının mimarı” olarak bilinir. Nötron bombardımanı ile uyarılan radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Fizik Ödülü kazandı. Ayrıca kuantum teorisi, istatistiksel mekanik ve nükleer ve parçacık fiziği alanlarında önemli katkılarda bulundu.

19 Fizikçi, İcatları ve Tarihi

Yıl  Keşif  Bilim İnsanı 
1905  Foton  Albert Einstein 
1897  Elektron  J.J. Thomson 
1919  Proton  Ernest Rutherford 
1808  Atom  John Dalton 
1932  Nötron  James Chadwick 
1687  Hareket Yasaları  Isaac Newton 
1779  Coulomb  Charles-Augustin de Coulomb 
1827  Ohm Yasası  Georg Simon Ohm 
1831  Elektromanyetik İndüksiyon  Michael Faraday 
1887  AC Akım  Nikola Tesla 
1880  Termiyonik emisyon  Thomas Edison 
1896  Radioaktivite  Henri Becquerel 
1898  Radyum  Marie Sklodowska-Curie 
1900  Kuantum Teorisi  Max Planck 
1905  Fotoelektrik Etkisi  Heinrich Rudolf Hertz 
1895  X-Işını  Röntgen 
1905  İzafiyet  Albert Einstein 
1913  Atomun Yapısı  Neils Bohr & Rutherford 
1942  Nükleer Reaktör  Enrico Fermi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

24 Comments

Brad Pitt

Brad Pitt Kimdir? – Biyografi

Bu Kahverengi Böceği Evinizde Görürseniz Üzerine Basmayın

Bu Kahverengi Böceği Evinizde Görürseniz Üzerine Basmayın