içinde

Yapay Zeka nedir? | Yapay Zeka (AI) Tanımı

Yapay Zeka nedir? | Yapay Zeka (AI) Tanımı
Yapay Zeka nedir? | Yapay Zeka (AI) Tanımı

Yapay zekâ, insan gibi düşünmek ve eylemlerini taklit etmek için programlanmış makinelerde insan zekâsının simülasyonunudur. Bu makalemizde yapay zeka ile alakalı bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Keyifli okumalar dileriz…

Aşağıdaki menüden yapay zeka hakkındaki tüm detaylara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Nedir? | Yapay Zekâ Uygulamaları | Yapay Zekânın Sınıflandırılması | Özel Değerlendirme


Yapay Zekâ Nedir?

Yapay Zeka Artificial Intelligence
Yapay Zeka (Artificial Intelligence- AI) Nedir?

Yapay zekâ, insan gibi düşünmek ve eylemlerini taklit etmek için programlanmış makinelerde insan zekâsının simülasyonunu ifade eder. Aynı zamanda, öğrenme ve problem çözme gibi insan zihniyle ilişkili özellikleri sergileyen herhangi bir makineye de uygulanabilir. Yapay zekânın ideal özelliği, belirli bir hedefi başarma şansı en yüksek olan eylemleri makul kılma ve gerçekleştirme yeteneğidir.

Yapay Zekâyı Anlamak

Çoğu insan yapay zekâ terimini duyduğunda genellikle ilk düşündükleri şey robotlar olur. Bunun en büyük nedenlerinden biri büyük bütçeli filmlerin ve romanların Dünya’yı kasıp kavuran insana benzeyen makinelerle ilgili hikâyeler kurmasıdır. Fakat gerçekle uzaktan yakından bir alakası yoktur.

Yapay zekâ, bir makinenin insan zekâsını kolayca taklit edebileceği ve en basitinden daha karmaşık olanlara kadar olan tüm görevleri yerine getirebileceği ilkesine dayanmaktadır. Yapay zekânın hedefleri arasında öğrenme, akıl yürütme ve algılama yer alır.

Teknoloji ilerledikçe, yapay zekâyı tanımlayan önceki kriterler güncelliğini kaybetti. Örneğin, temel fonksiyonları hesaplayan veya metni en uygun karakter tanıma yoluyla tanıyan makinelerin artık yapay zekâ içerdiği düşünülmüyor çünkü bu işlev artık bilgisayarda var olan bir işlev olarak kabul ediliyor.

Yapay zekâ, birçok farklı sektöre fayda sağlamak için sürekli olarak gelişmektedir. Makineler matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim, psikoloji ve daha birçok dalı temel alan disiplinler arası bir yaklaşım esas alınarak oluşturulmuştur.


Önemli !!

Algoritmalar, basit uygulamalarda temel algoritmaların kullanıldığı yapay zekâ bünyesinde genellikle çok önemli bir rol oynar, daha karmaşık olanlar ise güçlü yapay zekâyı oluşturmaya yardımcı olur.


Yapay Zekâ Uygulamaları

Yapay Zeka Uygulamaları
Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zekâ uygulamaları sonu gelmeyecek bir teknolojidir. Bu teknoloji birçok farklı sektöre ve endüstriye uygulanabilir. Yapay zekâ, sağlık sektöründe hastalara ilaç dozajı ve farklı tedaviler için aynı zamanda ameliyathanede ki cerrahi prosedürler için kullanılmakta ve test edilmektedir.

Yapay zekâ ile çalışan makinelere örnekler arasında satranç oynayan bilgisayarlar ve sürücüsüz arabalar yerini alıyor. Bu makinelerin her biri yaptıkları her eylemin sonuçlarını hesaplamalı çünkü her eylem nihai sonucu etkileyecektir. Satrançta nihai sonuç oyunu kazanmaktır. Sürücüsüz otomobiller için bilgisayar sistemi tüm harici verileri göz önünde bulundurmalı ve fikir ayrılıklarını önleyecek şekilde hesaplamalar yapmalıdır.

Yapay zekâ, finans endüstrisinde beklenmedik banka kartı kullanımı ve büyük hesap mevduatları gibi bankacılık ve finans faaliyetlerini tespit etmek için kullanılan uygulamalara da sahiptir – bunların tümü bir bankanın dolandırıcılığına yardımcı olur. Yapay zekâ uygulamaları ayrıca ticareti kolaylaştırmak ve düzeni sağlamak için de kullanılıyor. Menkul kıymetlerin arz, talep ve fiyatlandırma tahminini kolaylaştırmaya katkıda bulunur.


Temel Çıkarımlar

Yapay zekâ, makinelerde insan zekâsının simülasyonunu ifade eder.

Yapay zekânın hedefleri arasında öğrenme, akıl yürütme ve algılama yer alır.

Yapay zekâ, finans ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere farklı sektörlerde kullanılır.

Zayıf yapay zekâ, basit ve tek görev odaklı olma eğilimindeyken, güçlü yapay zekâ daha karmaşık ve insan benzeri görevleri üstlenir.


Yapay Zekânın Sınıflandırılması

Yapay Zeka nedir? | Yapay Zeka (AI) Tanımı
Yapay Zeka nedir? | Yapay Zeka (AI) Tanımı

Yapay zekâ zayıf ve güçlü olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılabilir. Zayıf yapay zekâ, belirli bir işi gerçekleştirmek için tasarlanmış bir sistemi içerir. Zayıf yapay zekâ sistemleri, yukarıdaki satranç örneği gibi video oyunlarını ve Amazon’un Alexa’sı ve Apple’ın Siri’si gibi kişisel asistanları içerir. Asistana bir soru sorarsınız, o sizin için cevaplar.

Güçlü yapay zekâ sistemleri, insan benzeri olduğu düşünülen görevleri yerine getiren sistemlerdir. Bunlar daha karmaşık sistemler olma eğilimindedir. İnsan müdahalesine gerek duyulmadan problem çözümü gerekebilecek durumları ele alacak şekilde programlanmıştır. Bu tür sistemler sürücüsüz arabalar gibi uygulamalarda veya ameliyathanelerde görülebilir.

Özel Değerlendirme

Yapay zekâ kullanılmaya başlanıldığından bu güne kadar bilim adamları ve halk tarafından incelenmeye devam ediliyor. Genel kanı, makinelerin ileride gelişiminde gelinecek nokta, insanların buna ayak uyduramayacağı ve büyük oranda kendilerini yeniden tasarlayacakları fikridir.

Bir diğeri ise, makinelerin insanların mahremiyetine girebilmesi ve hatta silah haline getirilebilmesidir. Diğer argümanlar ise yapay zekâ etiğini ve robotlar gibi akıllı sistemlere, insan haklarıyla muamele edilip edilmemesi gerektiğini tartışıyor.

Sürücüsüz arabalar makineleri, en düşük risk ve en az kayıp için tasarlama amacında olduğundan anlaşmazlığa neden olmuştur. Aynı anda bir kişi veya diğeriyle çarpışma durumu sunulursa, bu arabalar en az hasara neden olacak seçeneği hesaplayacaktır.

Yapay zekâ konusunda birçok insanın sahip olduğu bir diğer tartışmalı konu ise insan istihdamını nasıl etkileyebileceğidir. Akıllı makineler kullanarak belirli işleri otomatikleştirmek isteyen pek çok sektörde, insanların işgücünün dışına itileceği endişesi var. Sürücüsüz otomobiller, taksi ve araba paylaşım programlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilirken, üreticiler insan emeğini makinelerle kolayca değiştirebilir ve bu da insanların becerilerini daha da kötü yönde etkileyebilir.

Serra Nur Salim


İlginizi çekebilir: Teknoloji Nedir?

İlginizi çekebilir: Dünyayı Değiştirmekte Başarısız Olmuş 10 Teknolojik Çılgınlık

Leonardo da Vinci - Kimdir?, Hayatı, Eserleri, Kitap ve Son Yılları

Leonardo da Vinci – Kimdir?, Hayatı, Eserleri, Kitap ve Son Yılları

Isaac Newton - Kimdir?, Keşifleri, Buluşları, Ölümü ve Mirası

Isaac Newton (1643-1727) Biyografi