içinde ,

Çin Seddi – Nerededir?, Tarihi, Yapısı ve Uzunluğu

Çin Seddi Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey!

Çin Seddi - Nerededir?, Tarihi, Yapısı ve Uzunluğu Hakkında Bilgi
Çin Seddi - Nerededir?, Tarihi, Yapısı ve Uzunluğu Hakkında Bilgi

Çin Seddi Hakkında Hızlı Gerçekler: 

Nerededir?: Huairou District, Çin. Haritada görmek için tıklayın.

Uzunluğu kaç km: 21.196 kilometre

Ne zaman yapıldı?: İlk olarak MÖ 3. yüzyılda Qin Shi Huang (Çin Şi Huang) tarafından tasarlandı.

Neden Yapıldı: Yabancı tehditleri püskürtmek ve vatandaşları üzerinde kontrol uygulamak için.

Biliyor muydunuz?: İmparator Qin Shi Huang (Çin Şi Huang), MÖ 221 civarında Çin Seddi ‘nin inşasını emrettiğinde, duvarı inşa eden işgücü büyük ölçüde askerler ve hükümlülerden oluşuyordu. Duvarın inşası sırasında 400.000 kadar insanın öldüğü söyleniyor; bu işçilerin çoğu duvarın içine gömüldü.


İçindekiler:

Makaledeki bölümlere, aşağıdaki menülere tıklayarak hızlıca erişebilirsiniz.

Çin Seddi Nerede, Kaç km ve Ne Zaman Yapıldı? | Çin Hanedanı İnşaatı | Yüzyıllar Boyunca Çin Seddi | Ming Hanedanı Döneminde Duvar İnşaatı | Çin Seddi ‘nin Önemi


Çin Seddi Nerede ve Ne Zaman Yapıldı?

Çin Seddi'ni Koruyan Taş Asker Figürü
Çin Seddi’ni Koruyan Taş Asker Figürü

Çin Seddi, Kuzey Çin’de bulunan, toplam 20.921,472 kilometre ‘den fazla uzunluğa sahip eski bir duvar ve tahkimat silsilesidir. Çin Seddi Çin’in şu anki Huairou semtindedir. Huairou, 2.123 km² yüz ölçümüne sahip, Çin’in başkenti Pekin’in semtlerinden biridir. Belki de Çin’in ve onun uzun ve canlı tarihinin en tanınmış sembolü olan Çin Seddi; ilk olarak MÖ 3. yüzyılda İmparator Qin Shi Huang tarafından göçebelerin akınlarını önlemenin bir yolu olarak tasarlandı. (Tahkimat, savaşlarda kullanılmak üzere savunma amaçlı inşa edilen, askeri yapılar ve binalara verilen isimdir.)

Çin Seddi ‘nin en iyi bilinen ve en iyi korunmuş bölümü, Ming hanedanlığı döneminde MS 14. ila 17. yüzyıllarda inşa edildi. Çin Seddi işgalcilerin Çin’e girmesini hiçbir zaman etkili bir şekilde engellemese de, Çin medeniyetinin kalıcı gücünün güçlü bir sembolü olarak işlev görmeye başladı.

Çin Hanedanı İnşaatı

Çin Seddi Gözetleme Kulesi ve Fenerler
Çin Seddi Gözetleme Kulesi ve Fenerler

Çin Seddi ‘nin başlangıcı MÖ 5. yüzyıla kadar izlenebilse de, duvara dahil edilen tahkimatların çoğu, Çin’in Savaşan Devletler Dönemi olarak adlandırıldığı dönemde birkaç ayrı krallığa bölündüğü yüzlerce yıl öncesine aittir.

MÖ 220 civarında, Qin Hanedanlığı altında birleşik bir Çin’in ilk imparatoru olan Qin Shi Huang, eyaletler arasındaki daha önceki tahkimatların kaldırılmasını ve kuzey sınırındaki bir dizi mevcut duvarın 5 kilometre uzatılmasını ve Çin’i kuzeyden gelecek saldırılara karşı koruyacak tek bir sistemde birleştirilmesini emretti. (Qin Hanedanlığı adını bugün Kansu (Gansu) ve Şensi (Shaanxi) eyaletlerinin kalbinde bulunan Qin bölgesinden alır. )

“Wan Li Chang Cheng” veya 10,000-Li-Long Wall’un inşası, herhangi bir medeniyet tarafından şimdiye kadar üstlenilen en iddialı inşaat projelerinden biriydi. Başlangıçta projeyi ünlü Çinli general Meng Tian yönetti ve işçi olarak büyük bir asker, mahkum ve halk ordusunu kullandığı söylendi.

Çoğunlukla toprak ve taştan yapılan duvar, Shanhaiguan’ın Çin Denizi limanından 3,000 mil (4,828032 kilometre) batıda Gansu eyaletine kadar uzanıyordu. Bazı stratejik bölgelerde, maksimum güvenlik için duvarın bazı bölümleri üst üste biniyordu. (Daha sonra Ming Hanedanlığı döneminde restore edilen Pekin’in kuzeyindeki Badaling bölgesi dahil)

15 ila 50 fitlik (4,5 ila 15,24 metre) bir tabandan, Çin Seddi yaklaşık 15-30 fit (4,5-9 metre) yüksekliğinde yükseldi. Ayrıca 12 fit (3,6 metre) veya daha yüksek surlarla kaplıydı; nöbet kuleleri boyunca aralıklarla dağıtıldı.

Yüzyıllar Boyunca Çin Seddi

Çin Seddi Taş Muhafız Heykelleri
Taş Muhafız Heykelleri

Qin Shi Huang’ın ölümü ve Qin Hanedanlığı’nın düşüşü ile Çin Seddi ‘nin büyük bir kısmı bakıma muhtaç hale geldi. Daha sonraki Han Hanedanlığı’nın düşüşünden sonra, bir dizi sınır kabilesi Çin’in kuzeyinde kontrolü ele geçirdi. Bunların en güçlüsü, diğer kabilelerin saldırılarına karşı savunmak için mevcut duvarı onaran ve genişleten Kuzey Wei Hanedanlığı idi.

Bei Qi krallığı (550-577) 900 milden fazla duvar inşa etti veya onardı. Kısa ömürlü ancak etkili olan Sui Hanedanlığı (581-618) Çin Seddi ‘ni birkaç kez onardı ve genişletti.

Sui’nin düşüşü ve Tang Hanedanlığı’nın yükselişi ile Çin Seddi, Tujue kabilesini kuzeyde yenip duvar tarafından korunan asıl sınırı geçerek genişlediği için bir sur olarak önemini yitirdi.

Song Hanedanlığı döneminde Çinliler, Çin Seddi ‘nin her iki yakasındaki birçok bölgeyi ele geçiren kuzeydeki Liao ve Jin halklarının tehdidi altında geri çekilmek zorunda kaldılar. Cengiz Han tarafından kurulan güçlü Yuan (Moğol) Hanedanı (1206-1368) sonunda tüm Çin’i, Asya’nın bazı kısımlarını ve Avrupa’nın bazı kısımlarını hakimiyet altına aldı.

Çin Seddi askeri bir tahkimat olarak Moğollar için çok az önem taşısa da, bu dönemde kurulan kazançlı İpek Yolu ticaret yolları boyunca seyahat eden tüccar ve kervanları korumak için askerler duvarlara atandılar.

Ming Hanedanı Döneminde Duvar İnşaatı

Çin Seddindeki Yazıt

Uzun geçmişine rağmen, bugünkü haliyle Çin Seddi, esas olarak güçlü Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) inşa edilmiştir.

Moğollar gibi, ilk Ming yöneticileri de sınır surları inşa etmeye pek ilgi göstermiyordu. Duvar yapımı 15. yüzyılın sonlarından önce sınırlıydı. 1421’de Ming imparatoru Yongle, eski Moğol şehri Dadu’nun bulunduğu yerde Çin’in yeni başkenti Pekin’i ilan etti.

Ming hükümdarlarının kuvvetli eli altında, Çin kültürü gelişti ve bu dönem, Çin Seddi ‘ne ek olarak köprüler, tapınaklar ve pagodalar (budist tapınakları) da dahil olmak üzere muazzam miktarda inşaat gördü.

Bugün bilindiği şekliyle Çin Seddi ‘nin inşası yaklaşık olarak 1474’te başladı. Bölgesel genişlemenin ilk aşamasından sonra, Ming yöneticileri büyük ölçüde savunmacı bir duruş sergilediler. Ayrıca Çin Seddi ‘nin yeniden yapılandırılması ve genişletilmesi bu stratejinin anahtarıydı.

Ming duvarı, Liaoning Eyaletindeki Yalu Nehri’nden Gansu Eyaletindeki Taolai Nehri’nin doğu kıyısına kadar uzanıyordu. Ayrıca yolunu doğudan batıya, bugünkü Liaoning, Hebei, Tianjin, Pekin, İç Moğolistan, Shanxi, Shaanxi, Ningxia ve Gansu’ya uzattı.

Juyong Geçidi’nin batısından başlayarak Çin Seddi, sırasıyla İç ve Dış Duvarlar olarak adlandırılan güney ve kuzey hatlarına bölündü. Stratejik “geçişler” (mesela kaleler) ve kapılar duvar boyunca yerleştirildi; Pekin’e en yakın olan Juyong, Daoma ve Zijing geçitleri Üç İç Geçiş olarak adlandırılırken, daha batıda Yanmen, Ningwu ve Piantou, Üç Dış Geçit olarak adlandırıldı.

Altı geçişin tamamı Ming döneminde ağır bir şekilde garnize edildi ve başkentin savunması için çok ciddi önem taşıdı.

Çin Seddi ‘nin Önemi

Jinshanling Çin Seddi'nin bir
Jinshanling, Hebei Eyaleti, Chengde, Luanping İlçesindeki dağlık bölgede, Pekin’in 125 km kuzeydoğusunda bulunan Çin Seddi’nin bir bölümüdür.

17. yüzyılın ortalarında, merkezi ve güney Mançurya’dan gelen Mançular, sonunda Ming Hanedanlığı’nın düşüşünü ve Qing Hanedanlığı’nın başlangıcını zorlayarak Çin Seddi ‘ni aştılar ve Pekin’e girdiler.

18. ve 20. yüzyıllar arasında Çin Seddi; Batı dünyası için Çin’in en yaygın simgesi olarak ve hem fiziksel, Çin gücünün bir göstergesi olarak, hem de Çin devleti tarafından yabancı tehditleri püskürtmek ve vatandaşları üzerinde kontrol uygulamak için sürdürülen engelin psikolojik bir temsili olarak ortaya çıktı.

Bugün, Çin Seddi genel olarak insanlık tarihinin en etkileyici mimari özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1987’de UNESCO, Çin Seddi ‘ni bir Dünya Mirası alanı ilan etti. 20. yüzyılda ortaya çıkan popüler bir iddia, onun uzaydan görülebilen tek insan yapımı yapı olduğunu iddia ediyor. Dünyanın Yeni 7 Harikası listesi arasındadır.

Yıllar geçtikçe, çeşitli noktalarda yollar duvarlardan kesilmiş ve birçok bölüm asırlar süren ihmalden sonra bozulmuştur. Pekin’in 43 mil (70 km) kuzeybatısında bulunan Çin Seddi ‘nin en bilinen bölümü olan Badaling, 1950’lerin sonlarında yeniden inşa edildi ve her gün binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekiyor.

BETÜL ŞAHİN


İlginizi çekebilir: Dünyanın 7 Harikası

İlginizi çekebilir: Antik Mısır Hakkında Duymamış Olabileceğiniz 15 İlginç Gerçek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

12 Comments

bilim nedir

Bilim nedir?

Steve Jobs - Kimdir?, Biyografi, Hayatı, Filmleri ve Ölümü

Steve Jobs Biyografi