içinde

Gılgamış Destanı: Tarihin İlk Yazılı Destanının Sırları ve Hikayesi

Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseri

Gılgamış Destanı - Yazarı kimdir?, Hikayesi ve Hakkında İlginç Gerçekler
Gılgamış Destanı - Yazarı kimdir?, Hikayesi ve Hakkında İlginç Gerçekler

Gılgamış Destanı, tarihteki ilk yazılı destandır ve Mezopotamya uygarlığının en önemli kültür miraslarından biridir. Bu destan, Uruk kralı Gılgamış’ın ölümsüzlük arayışını ve yaşadığı maceraları anlatır. Gılgamış, yarı insan yarı tanrıdır ve halkına acımasız davranmaktadır. Tanrılar, onu durdurmak için vahşi bir adam olan Enkidu’yu yaratır.

Enkidu, uygarlaştırılıp Gılgamış’la dost olduktan sonra onunla birlikte Sedir Ormanı’na gidip Humbaba adlı canavarı öldürürler. Aşk tanrıçası İştar, Gılgamış’a aşık olur ancak reddedilince onu cezalandırmak için Gök Boğası’nı gönderir. Gılgamış ve Enkidu, boğayı da öldürürler ancak bunun sonucunda tanrılar Enkidu’nun ölümüne karar verirler.

Gılgamış Destanı - Yazarı kimdir?, Hikayesi ve Hakkında İlginç Gerçekler
Gılgamış Destanı – Hikayesi ve Hakkında İlginç Gerçekler

Enkidu’nun ölümünden sonra Gılgamış, sonsuz yaşamın sırrını bulmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ölümsüz adam Utnapiştim’e ulaşır ancak ondan aldığı ölümsüzlük otunu yemeden kaybeder. Böylece Gılgamış, ölümün kaçınılmaz olduğunu kabullenir ve Uruk’a döner.

İşte sizler için hazırladığımız, Gılgamış Destanı: Tarihin İlk Yazılı Destanının Sırları:

Gılgamış Destanının Tarihi

Gılgamış Destanının tarihi, MÖ 2100 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte Sümer uygarlığına ait Üçüncü Ur Hanedanlığı döneminde Uruk kralı Bilgamış hakkında beş şiir yazılmıştır. Bu şiirler Sümerce dilinde yazılmıştır ve Gılgamış’ın maceralarını anlatmaktadır. Bu şiirler daha sonra Akadca dilinde yazılmış birleşik bir destan için kaynak olarak kullanılmıştır. Bu birleşik destanın ilk yorumu MÖ 18. yüzyıla dayanmaktadır ve “Diğer Tüm Krallardan Üstün” anlamına gelen “Shūtur eli sharrī” adını taşımaktadır. Bu yorumun sadece birkaç tableti günümüze ulaşmıştır.

Gılgamış Destanının en bilinen yorumu ise MÖ 13. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar uzanan Standart Babilce yorumudur. Bu yorum, “Sonsuz Derinliği Gören” anlamına gelen “Sha naqba īmuru” adını taşımaktadır. Bu yorumun yaklaşık üçte ikisi daha uzundur ve on iki tabletlik bir yorum kurtarılmıştır. En iyi kopyalardan bazıları, MÖ 7. yüzyılda yaşamış olan Asur Kralı Asurbanipal’in kütüphane kalıntılarında keşfedilmiştir.

Gılgamış Destanının tabletleri, 1855’te Ninova’da yapılan kazılarda bulunmuştur. Daha sonra Türk-İran sınırında ve Irak’taki Nippur kenti kazılarında bulunan tabletler eklenmiştir. Ayrıca Türkiye’de Sultan Tepe ve Boğazköy’de yapılan kazılarda da destanın bazı bölümleri bulunmuştur. Ancak henüz tümü gün ışığına çıkarılmamıştır.

Gılgamış Destanının Konusu ve Karakterleri

Gılgamış ve Lamassu Heykeli
Gılgamış ve Lamassu (Lamassu, sanatta insan kafasına sahip kanatlı boğa ya da aslan şeklinde karışık olarak betimlenmiştir. İnsan kafalı kanatlı bir hayvan motifi )

Gılgamış Destanının konusu, Uruk’un kralı Gılgamış’ın ölümsüzlük arayışını ve yaşadığı maceraları anlatır. Gılgamış, yarı insan yarı tanrıdır ve halkına acımasız davranmaktadır. Tanrılar, onu durdurmak için vahşi bir adam olan Enkidu’yu yaratır. Enkidu, uygarlaştırılıp Gılgamış’la dost olduktan sonra onunla birlikte Sedir Ormanı’na gidip Humbaba adlı canavarı öldürürler. Aşk tanrıçası İştar, Gılgamış’a aşık olur ancak reddedilince onu cezalandırmak için Gök Boğası’nı gönderir. Gılgamış ve Enkidu, boğayı da öldürürler ancak bunun sonucunda tanrılar Enkidu’nun ölümüne karar verirler. Enkidu’nun ölümünden sonra Gılgamış, sonsuz yaşamın sırrını bulmak için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ölümsüz adam Utnapiştim’e ulaşır ancak ondan aldığı ölümsüzlük otunu yemeden kaybeder. Böylece Gılgamış, ölümün kaçınılmaz olduğunu kabullenir ve Uruk’a döner.

Gılgamış Destanının başlıca karakterleri şunlardır:

Gılgamış: Uruk’un kralı, yarı insan yarı tanrıdır. Cesur, güçlü, bilge ve başarılı bir yapı ustasıdır. Ancak halkına acımasız davranmaktadır. Enkidu ile dost olduktan sonra değişir ve ölümsüzlüğü arar.

Enkidu: Vahşi bir adamdır. Tanrılar tarafından Gılgamış’ı durdurmak için yaratılmıştır. Bir fahişe ile cinsel ilişkiye girerek uygarlaşır ve Gılgamış’la dost olur. Onunla birlikte maceralara atılır. Boğayı öldürdükleri için tanrılar tarafından öldürülür.

İştar: Aşk ve savaş tanrıçasıdır. Gılgamış’a aşık olur ancak reddedilince onu cezalandırmak için Gök Boğası’nı gönderir.

Humbaba: Sedir Ormanı’nın koruyucusu olan korkunç bir canavardır. Gılgamış ve Enkidu tarafından öldürülür.

Utnapiştim: Ölümsüz bir adamdır. Tanrılardan Tufan’ın haberi alarak gemi yapmış ve hayvanları gemiye almıştır. Tufan’dan sonra tanrılar tarafından ölümsüzlük verilmiştir. Gılgamış’a ölümsüzlük otunu verir ancak Gılgamış onu kaybeder.

Nuh Tufanını anlatan 11. çivi yazılı tablet
Tufan Tableti, Gılgamış destanını anlatan 11. çivi yazılı tablet, Ninova, M.Ö. 7. yüzyıl ; British Museum, Londra’da. © Photos.com/Jupiterimages

Gılgamış Destanının Temaları ve Etkileri

Makalemizin bu bölümünde, Gılgamış Destanının temaları ve etkileri hakkında bilgi vereceğiz.

Gılgamış Destanının temalarından bazıları şunlardır:

Ölüm ve ölümsüzlük: Destanın ana teması budur. Gılgamış, Enkidu’nun ölümünden sonra ölümün kaçınılmaz olduğunu anlamaz ve ölümsüzlüğü arar. Ancak bunu başaramaz ve hayatın değerini kavrar.

Dostluk ve sadakat: Destanın diğer önemli teması budur. Gılgamış ile Enkidu arasındaki dostluk çok güçlüdür. Birlikte maceralara atılırlar ve birbirlerine yardım ederler. Enkidu, Gılgamış’ın halkına acımasız davranmasını önler ve onu daha iyi bir insan yapar. Gılgamış, Enkidu’nun ölümünden sonra onun için yas tutar ve onun anısına ölümsüzlüğü arar.

Tanrılar ve insanlar: Destanın bir diğer teması budur. Tanrılar, insanların hayatına müdahale ederler ve onların kaderini belirlerler. Gılgamış, tanrılara karşı gelir ve onların cezalarına uğrar. Ancak tanrılar da bazen merhametli ve adaletli davranırlar. Utnapiştim, tanrılardan ölümsüzlük kazanır. Gılgamış, tanrılardan öğüt alır ve hayatın anlamını bulur.

Doğa ve uygarlık: Destanın bir başka teması budur. Doğa, vahşi ve tehlikeli olarak tasvir edilir. Humbaba, doğanın temsilcisidir ve Gılgamış ile Enkidu tarafından öldürülür. Enkidu, doğada yaşayan bir adamdır ancak uygarlaştırılır ve Gılgamış’la dost olur. Gılgamış, uygarlığın temsilcisidir ve Uruk kentini inşa eder. Ancak uygarlık da bazen baskıcı ve zorlayıcı olabilir. Gılgamış, halkına acımasız davranır ve onları isyana sürükler.

Gılgamış Destanının etkilerinden bazıları şunlardır:

"<yoastmark
Gılgamış Destanı’nın V. Tableti. (Smuckola / CC BY-SA 4.0 )

Din ve mitoloji: Destan, Mezopotamya dininin ve mitolojisinin en önemli kaynaklarından biridir. Destanda geçen tanrılar, canavarlar, semboller ve ritüeller Mezopotamya kültürünün izlerini taşır. Destan ayrıca Tufan öyküsünü içerir ki bu öykü daha sonra Yahudi, Hristiyan ve İslam dinlerinde de yer alır.

Edebiyat ve sanat: Destan, tarihteki ilk yazılı destandır ve edebiyatın başlangıcı olarak kabul edilir. Destanın dili, şiirsel ve etkileyicidir. Destanda geçen imgeler, metaforlar, karşıtlıklar ve tekrarlar edebi bir zenginlik oluşturur. Destan ayrıca kahramanlık destanları geleneğinin de ilk örneğidir. Gılgamış, Herakles (Herkül) gibi daha sonraki kahramanların prototipidir. Destanın kendisi Homeros destanlarına da etki etmiştir. Destan ayrıca sanatta da ilham kaynağı olmuştur. Destana ait tabletlerdeki resimler, heykeller, duvar resimleri ve mücevherler Mezopotamya sanatının özelliklerini yansıtır.

Felsefe ve psikoloji: Destan, insanın varoluşsal sorunlarına da değinir. Ölüm, ölümsüzlük, dostluk, aşk, adalet, anlam gibi temel kavramlar destanda işlenir. Gılgamış’ın karakter gelişimi, insan psikolojisini yansıtır. Gılgamış başta bencil, acımasız ve kibirli bir kraldır. Ancak Enkidu ile dost olduktan sonra değişir ve daha merhametli, alçakgönüllü ve bilge bir insan olur. Enkidu’nun ölümü onu derinden sarsar ve ölümün gerçekliğiyle yüzleşir. Ölümsüzlüğü ararken hayatın değerini kavrar ve Uruk’a döner.

Gılgamış Destanı, tarihteki ilk yazılı destandır ve Mezopotamya uygarlığının en önemli kültür miraslarından biridir. Bu destan, ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsünü anlatır ve insanın varoluşsal sorunlarına değinir. Bu destan, dinde, edebiyatta, sanatta, felsefede ve psikolojide büyük etkiler bırakmıştır.

Beril Foya


Antik Mezopotamya hakkında daha fazla bilgi edinin:

Mezopotamya – Nerede?, Kültürü, Tarihi ve Mirası Hakkında Her Şey

Mezopotamya Mitolojisi Hakkında Her Şey!

Sümerler kimdir?, Tarihi, Devleti, Sümer Şehirleri ve Çöküşü

Mitolojik Karakterler – İşte, Mitoloji Karakter Listesi

Asurlular Kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

6 Comments

Titanik Nasıl Battı? Batmaz Gemi Titanik'in İnanılmaz Batış Hikayesi

Titanik Gemisi: Tarihin En Büyük Deniz Felaketi

Emeviler

Emeviler: İslam Tarihinin İlk Hanedan-Devleti