içinde ,

Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji

Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji
Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji

Su kıtlığı, insanların refahını etkileyen ilk beş küresel risk arasındadır. Su kıtlığı olan bölgelerde durum vahim. Kar yağışı, yağmur, nehir akıntıları ve kolayca erişilebilir yeraltı suları gibi geleneksel kaynaklar iklim değişiminden etkilenmekte ve talep arttıkça arzı azalmaktadır.

Bu ülkelerde su, sürdürülebilir gelişim ve potansiyel toplumsal huzursuzluk ve çatışma nedeni açısından kritik bir güçlük teşkil etmektedir. Su kıtlığı, mevsimsel insan gōç rotalarını da etkiler ve diğer su güvenlik faktörleriyle birlikte gōç şekillerini yeniden şekillendirilebilir.

Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji
Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji. Fotoğraf Kredisi: Parthbhatt/shutterstock

Su kıtlığı olan ülkelerin planlama ve yönetimde temel bir değişime ihtiyacı var. Geleneksel olmayan su kaynaklarının yaratıcı bir şekilde sömürülmesi yoluyla bunu nasıl yapacağımıza bakıyoruz.

Dünya’nın deniz tabanından üst atmosferine kadar, yararlanılabilecek çeşitli su kaynaklarına sahibiz. Ancak bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için çeşitli teknolojik müdahaleler ve yenilikler gerekir.

SİS YAKALAMA

SİS YAKALAMA
SİS YAKALAMA. Catching fog. Aqualonis, Author provided

Sisin içine gōmūlü su, sisin yoğun olduğu ve düzenli olarak meydana geldiği kuru alanlarda giderek artan bir şekilde içme suyu kaynağı olarak görülür. Sis, damlacık akışını k∈sen dikey bir ağ kullanılarak toplanabilir. Bu su daha sonra bir su toplama, depolama ve dağıtım sistemine geçer.

Sis toplayıcılarda alüminyum, plastik, pleksiglas ve alaşım gibi farklı tipte ekran malzemeleri kullanılabilir. Böyle bir sistemin başarısı, optimum sis önleme için elverişli olması gereken coğrafyaya ve topografyaya bağlıdır. Ancak bu kuru dağlık ve kıyı bölgelerinde işe yarayabilir.

Yerel toplulukların aktif katılımı ve yerel kurumlardan teknik destek ile sis suyu toplama, az bakım gerektiren bir seçenek ve içme suyu sağlayan yeşil bir teknolojidir. Sis suyu toplama projeleri Şili, Eritre, İsrail ve Umman dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde uygulanmıştır.

BULUT TOHUMLAMA

BULUT TOHUMLAMA
BULUT TOHUMLAMA

Doğru koşullar altında, bulut tohumlama yoluyla yağmurun arttırılması, havadan su toplama hacmini artırma potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji küçük parçacıkları bulutlara veya yakınlarına dağıtmayı içerir. Bu parçacıklar, yağmur damlaları veya buz kristalleri için başlangıç noktası olarak görev görür ve oluşumlarını teşvik eder.

Farklı ülkelerde bulut tohumlama teknolojisinin uygulanması, mevcut bulut kaynakları ve türlerine, bulut suyu içeriğine ve taban sıcaklığına bağlı olarak yıllık yağış norm değerinin %20’sine kadar artırılabileceğini göstermiştir. Toplam bulut suyu içeriğinin yağış olarak yalnızca %10’si zemine salındığından kuru alanlarda yağmur güçlendirme teknolojilerinin yağmur yağmasını artırması için büyük bir potansiyeli vardır.

BUHARLAŞMAYI EN AZA İNDİRME

Kuru alanlar az miktarda yağış aldığından, mikro-havza yağmur suyu hasadı, yağmur suyunun zeminde tutulmasına yardımcı olabilir, aksi takdirde buharlaşacaktır.

İki ana mikro toplama yağmur suyu toplama sistemi türü vardır. Bunlardan biri, su akışının tankların veya benzer cihazların içinde çatı sistemleri üzerinden toplandığı ve depolandığı su hasadıdır. Bu su yurtiçinde veya hayvancılık için kullanılır.

İkincisi, bir toplama alanından akan yağmur suyunun küçük bir haznede veya ekili bir alanın kök bölgesinde tarım için toplanmasını içeren su hasadıdır. Havza yüzeyi doğal olabilir veya özellikle kumlu topraklarda toprak emici suyu durduran bir malzemeyle işlenebilir. Akışın aralıklı doğasından ötürü, yağmurlu mevsimde maksimum miktarda yağmur suyunun depolanması gerekir, böylece yağmur suyu daha sonra kullanılabilir.

Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji
Kuru alanların aldıkları tüm yağmuru yakalaması gerekir. Fotoğraf Kredisi: Theib Oweis ICARDA, Author provided

DENİZ SUYUNU TUZDAN ARINDIRMA

Tuzdan arındırma işlemi, tuzları deniz suyundan veya tuzlu yeraltı sularından alarak içilebilir hale getirir. Bu işlem, su döngüsünden elde edilenin ötesinde su toplamamızı sağlayarak iklimden bağımsız ve değişmeden yüksek kaliteli su tedariki sağlar.

Deniz suyu tuzunun yayılması, membran teknolojisi ve malzeme bilimindeki gelişmeler sayesinde daha hızlı büyümektedir. Bu ilerlemelerin üretim maliyetlerinde 2030 yılına kadar önemli bir düşmeye yol açacağı öngörülmektedir.

Geleneksel su kaynaklarının düşen ve artan maliyetleri nedeniyle tuzdan arındırılmış suya daha fazla yer kalması beklenmektedir. Şu anda tuzdan arındırma işlemi, dünya çapındaki şehir kıyı merkezlerindeki belediyelerin su arzının yaklaşık %10’ini sağlarken, 2030 yılına kadar bu oran %25’e ulaşması bekleniyor.

BUZDAĞI HASADI

Kuru Alanlarda Su Elde Etmek İçin 5 Sıra Dışı Teknoloji
BUZDAĞI HASADI. BAE ve Güney Afrika, ülkeye buzdağı çekmeye çalışıyor. Nicholas Sloane Southern Ice Forum, Author provided

Kutup buzullarından birinden su kıtlığı çeken bir ülkeye buzdağı çekmek su kıtlığı için pratik bir çözüm gibi görünmeyebilir, ancak bilim insanları, uzmanlar ve politikacılar buzdağı hasadını potansiyel bir tatlı su kaynağı olarak görüyorlar.

Dört bölümlü teorik bir sürece dayanarak bir buzdağının okyanusun üzerinde hareket ettirilmesi teknik olarak mümkündür. Uygun bir kaynak ve tedarik bulmak, gerekli çekme gücü gereksinimlerini hesaplamak, geçişte erime durumunu doğru şekilde tahmin etmek ve tüm çabaların ekonomik fizibilitesini öngörmek gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika gibi ülkeler, su talep ve arzlarındaki boşlukları daraltmak için buzdağı çekmeyi bir seçenek olarak görüyorlar.

Su ve iklim değişikliği birbiriyle bağlantılıdır, bu nedenle iklim değişikliği kuru alanlarda aşırı kuraklık olasılığını arttırır. Geleneksel olmayan su kaynaklarının potansiyelinden yararlanmak, su kaynağı kaynaklarını çeşitlendirirken, su kıtlığı çeken toplumların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yardımcı olabilir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve ötesinde, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve su ile ilgili sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını destekleyen geleneksel olmayan su kaynaklarının fonksiyonel sistemlerini belirlemeli ve desteklemeliyiz.

Burak Can Bayer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Farfarout

Farfarout, Güneş Sistemindeki En Uzak Nesne Olduğu Doğrulandı

75 bin Yıl Önceki Süper Yanardağ Patlamaları Gezegeni Hala Tehdit Ediyor!

75 bin Yıl Önceki Süper Yanardağ Patlamaları Gezegeni Hala Tehdit Ediyor!