içinde

Kraliçe Elizabeth Kimdir? Kraliçenin İngiliz Hükümetindeki Rolü Neydi?

Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?
Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?

Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül 2022’de 96 yaşında öldüKraliçe II. Elizabeth, 6 Şubat 1952’den 8 Eylül 2022’deki ölümüne kadar Birleşik Krallık ve diğer 14 İngiliz Milletler Topluluğu krallıklarının Kraliçesiydi.

Kraliçe Elizabeth, saltanatı boyunca 32 farklı egemen devletin kraliçesiydi, ve ölümü sırasında 15 tanesinin hükümdarı olarak görev yaptı. 70 yıl 214 günlük saltanatı, herhangi bir İngiliz hükümdarının en uzun tahtta kalan hükümdarıydı.

İngiliz Hükümetinde Kraliçenin Rolü Nedir?
Kraliçe II. Elizabeth, 2002 yılının Mayıs ayında Kraliyet Trenindeki masasında çalışıyor. Enver Hüseyin/Getty Images

Kraliçe Elizabeth Hakkında Kısaca Bilgi

Doğum tarihi: 21 Nisan 1926, Bruton Street, Londra, Birleşik Krallık

Ölüm tarihi ve yeri: 8 Eylül 2022, Balmoral Kalesi, Birleşik Krallık

Eşi: Edinburgh Dükü Prens Philip (e. 1947–2021)

Torunları: Henry Mountbatten-Windsor, Prens William, Prenses Beatrice, Eugenie Mountbatten-Windsor, Zara Tindall, Louise Windsor, Peter Phillips, James Mountbatten-Windsor

Çocukları: III. Charles, Andrew, Anne, Edward

Kardeşleri: Margaret

Kraliçe Elizabeth Kraliyete Nasıl Yükseldi?

Kraliçe Elizabeth ‘in büyükbabası George V 1936’da öldüğünde, en büyük oğlu (Elizabeth’in amcası) Kral VIII. Edward oldu . Ancak Edward, Amerikalı boşanmış Wallis Simpson’a aşıktı ve taç ile kalbi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Sonunda, Edward Simpson’ı seçti ve tacı bıraktı.

Olay, hayatının gidişatını değiştirdi ve onu İngiliz tacının varisi yaptı. Babası, 1937’de Kral George VI olarak taç giydi ve babasıyla sürekliliği vurgulamak için George adını aldı. Annesi Kraliçe Elizabeth oldu; 1952’de Kral George’un ölümü üzerine Kraliçe Anne oldu ve kızı Kraliçe II. Elizabeth oldu.

Kraliçe Elizabeth öldüğünde kaç yaşındaydı?

Dünya, İngiltere’nin İstikrar Kalesi Kraliçe II. Elizabeth ‘in yasını tutuyor. Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki kraliçenin İskoç Dağlık Bölgesi’ndeki mülkü Balmoral Kalesi’nde huzur içinde öldüğünü söyledi.

Kraliçe öldükten sonra kim tahta geçecek?

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra en çok sorulan sorulardan biri de, kraliçe öldükten sonra tahta kim geçecek, yerini kim alacak sorusu oldu.

Kral III. Charles yani Prens Charles, annesinin ölümü üzerine otomatik olarak Kral oldu. Kral III. Charles olarak bilinecek. Şu anda sadece Birleşik Krallık’ta değil, Avustralya ve Kanada da dahil olmak üzere 14 diğer Commonwealth krallıklarında devlet başkanı.

Kraliçe ne zaman öldü?

Buckingham Sarayı, Liz Truss’a Kraliçe’nin ölümünün Bakanlar Kurulu sekreteri tarafından 8 Eylül, saat 19:30’da kamuya açıklanmadan yaklaşık iki saat önce Balmoral’da öldüğü duyuruldu.

Kraliçe Elizabeth ve Monarşi Gelişimi

Yetmiş yılı aşkın süreyle en uzun hükümdarlık süren İngiliz hükümdarı Kraliçe Elizabeth, dünyanın en çok tanınan şahsiyetlerin başında geliyor.

Ancak her ne kadar tahta çıktığı tarih olan 1952’den bugüne kadar olan zaman içerisinde sembolik bir hüküm sürmüş olsa da, Kraliçe Elizabeth‘in şuana kadarki dünyaya bıraktığı muazzam etkiyi görmemek mümkün değildir.

Ancak bıraktığı bu muazzam etkiye karşın, Kraliçenin parlamento da dahil ülkedeki işleyişi kontrol eden kuruluşların üzerinde etkisinin olduğunu çokta söyleyemeyiz.

Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?
Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?

Kısaca cevap verecek olursak İngiltere’deki monarşi anlayışı yüzyıllar geçtikçe kendisini geliştirmiş, Kral ve kraliçelerin oturduğu taht daha çok sembolik olmaya başlamıştı. Bu bakımdan, Kraliçe Elizabeth siyaset üstü bir konumda olmuştur diyebiliriz.

Peki monarşi kavramının dünden bugüne gelişimi nasıl oldu?

Kraliçenin İngiliz hükümetindeki rolü ne kadar önemliydi?

İngiltere’nin baştaki monarşisi günümüzdekine kıyasla çok daha farklıydı. İngiltere Monarşisi daha önce pek çok yetkiyi elinde tutuyordu. İngiltere’deki monarşinin geçmişi, her zaman yetkilerin kısıtlanmasına karşı meydan okumalarla ve soylulara verilen imtiyazlarla dolu olmuştur.

Monarşiye karşı vurulan en büyük darbelerden biri ise 1215 yılında Kral John tarafından imzalanmış olan Magna Carta sözleşmesidir.

İngiliz Hükümetinde Kraliçenin Rolü Nedir?
Kral John, Magna Carta’yı imzaladı. Tarihi Resim Arşivi/Corbis/Getty Images

Bu sözleşmeye göre Monarşinin gücü kısıtlanmış ve en önemlisi, krallık(monarşi), din görevlileri ve derebeylerinden oluşan konseyin onayı olmadan vergi koyamayacaktı. Zengin ve güçlü kişilerden oluşan bu konsey daha sonrasında İngiltere’de gittikçe daha büyük rol oynayan parlamentoya dönüşecekti.

Din adamlarından ve derebeylerinden oluşan bu konseyin evrilerek günümüze kadar gelmesindeki temel sebeplerinden birisi de İngilizlerin tartışmaları çözmek ve kendi adlarına dilekçe vermeleri için temsilciler göndererek başvurmalarından ve bu şekilde haklarını koruma çabalarından ileri geliyor diyebiliriz.

Parlamentonun baştaki rolü, o zamanki monarşi sisteminin parlamentoya ne kadar yetki vermek istediğine bağlı olarak değişmekteydi. Ayrıca bu durum, hükümdarın (kral veya kraliçenin) parlamentoya ne kadar ihtiyacı olduğuna göre de değişmekteydi.

Örnek olarak, Kral Birinci Charles parlamentonun gereksiz olduğunu düşünerek 10 yıldan fazla bir süredir devleti parlamentosuz yönetmişti.

Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?
Source: Wikimedia Commons

Ancak Kral Birinci Charles’ın yapmış olduğu bu gibi şahsi hareketler, daha sonrasında kellesine neden olacaktı. Daha da önemlisi, kralın idamından sonra kısa süreliğine de olsa monarşinin kaldırılmasına ön ayak olacaktı.

Kralın ölmesiyle beraber yeniden kurulan parlamento, monarşinin tekrar kuruluşuna kadar ülkeyi hükümdar olmadan yönetecekti.

1688’de Şanlı Devrim adı verilen olayda Parlamento üyeleri, Üçüncü William( Oranjeli William olarak da bilinir.) ve eşi İkinci kraliçe Mary‘den yönetime el koymalarını ister. William ve Mary yönetime el koyduktan sonra bugün insan hakları beyannamesi(Bill of Rights) olarak bilinen toplumsal sözleşmeye onay verdiler.

Daha sonrasında William ve Mary tam konuşma özgürlüğü tanıyan ve çeşitli sivil özgürlükler tesis eden Haklar Bildirgesi’ni kabul ettiler. Bu bildirgenin kabulü aynı zamanda yasal olarak Parlamentonun düzenli olarak yapılmasına da vesile oldu.

İngiliz Hükumetinde Parlamentonun Gelişimi

Zamanla İngiliz parlamentosu Amerikan hükümetinin meclisi gibi temsili bir hükümete dönüşmüştür. Bunun yanında Lordlar kamarası denilen üst bir meclis de oluşturulmuştur. Soylulardan oluşan Lordlar Kamarası başlangıçta parlamentonun neredeyse tüm yetkilerini elinde tutmuştur.

Ancak bu durum, ta ki yüzyıllar sonra Avam Kamarası adı verilen alt bir meclisin güçlenmesine kadar sürecektir. 1700’lü yıllara gelindiğinde ise, Avam Kamarası devletin başka bir meclis organına danışmaksızın vergi koyma hakkını elde etmişti, bu da devletin seçilmiş görevlilerinden oluşan bir yasama organının devletin parasını tek başına yöneteceği anlamına geliyordu.

Kraliçe Elizabeth veya Kralın Monarşideki Rolü

İngiliz Hükümetinde Kraliçenin Rolü Nedir?
Kraliçe Elizabeth ve Eşi Edinburgh Dükü Prens Philip Kredi: Ray Collins/WPA/Getty Images

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı içine alan Birleşik Krallık’ta hükümdar(Kral yahut Kraliçe), devlet başkanı olmakla beraber ulusal ve uluslararası platformlarda en yüksek temsilci olarak kabul edilir. Bu ülkelerdeki seçilen başbakanlar ise asıl yönetici konumunda olurlar.

Hükümdarların aslında bu noktada kimin devleti başbakan olarak yöneteceği hususunda imtiyaz sunma hakkı (Royal Prerogative) da mevcuttur. Yani bir noktada hükümdar bu imtiyazı kullanarak başbakanı görevinden alabilir ve yerine yeni bir başbakan atayabilir.

Ancak bu imtiyaz hakkı, başbakan seçim geleneğinin yıkılabileceği endişesinden dolayı kraliyet hükümdarları tarafından yaklaşık iki yüzyıldır tercih edilmemekte.

İngiltere başbakanı seçildikten sonra Kraliyetin başı olan hükümdar, geleneksel açılış konuşmalarıyla meclisi açar, tatillerde ve özel günlerde çıkıp konuşmalar yapar. İngiltere Başbakanı, yönetim süreçleri boyunca düzenli olarak hükümdar tarafından tüm önemli ulusal meseleler ve devlet çıkarları konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.

Ancak, bu bahsedilen yönlendirmeler ve bilgilendirmeler kamuoyunda politik malzeme olarak kullanılmayacak kadar elzemdir.

Son zamanlarda Kraliyet Ailesi epeyce politik güç kaybetti. Kraliyet fertleri ise bu güç kaybını bir nebze hafifletmek için hayır kurumlarında aldıkları rolleri vurguluyor.

Bu noktada, Kraliçe Elizabeth, 600’den fazla hayır kurumunun “onursal” başkanlığını yürütüyordu. Kraliçenin bu denli fazla kuruma yaptığı yardımlar toplumun gözünde şüphe uyandırsa da COVID-19 da dahil olmak üzere büyük krizlerde gösterdiği dik duruş tüm dünyaca övgüyle karşılanıyordu.

Editör/Yazar: Mert Uyanık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

İngiliz Hükümetinde Kraliçenin Rolü Nedir?

Kraliyet Ailesi Nasıl Para Kazanıyor?

Saçları Bir Gecede Beyazlatan Gizemli Marie Antoinette sendromu

Marie Antoinette sendromu, Saçları Bir Gecede Beyazlatan Sendrom