içinde ,

300 Spartalı Efsanesinin Arkasındaki Gerçek Hikaye! Bildiğiniz Gibi Değil.

Ç∂rpιk tarih gerçeklerinin sonucu

Leonidas ve askerleri - 300 Spartalı Filminden
Leonidas ve askerleri - 300 Spartalı Filminden

300 Spartalı “efsanesi” tarih fanatikleri arasında oldukça ünlüdür. Çünkü her şeye rağmen s∂v∂ş∂n küçük bir ordu sunar. Bu film 2006 yılında 300 Spartalı epik Thermopylae s∂v∂şιnın hikayesini anlatıyordu. Ancak yol boyunca bazı 0’ları unutarak ve hikayeyi daha çekici hale getirmek için bazı gerçekleri değiştirerek halka duyuruldu.

Bu s∂v∂ş gerçekleşti, ancak 300 spartalı asker yoktu, 4000 kadar asker vardı. Yine de bu kadar küçük bir ordunun muazzam düşman ordularına karşı çıkmasını etkileyici hale getiriyordu. Ancak işler karmaşık bir durumdaydı ve daha iyi anlamak için önce Yunan kültürüne bir göz atmamız gerekiyor.

Yaklaşık 2.500 yıl önce, sekiz milyon kilometrekarelik bir imparatorluk ile birkaç şehir devletine bölünmüş bir Yunanistan arasında s∂v∂şlar vardı. Bu Davud ve Câlût arasındaki mücadeye benziyordu. Sayısal üstünlüğe sahip bir imparatorluk, Yunan medeniyetini fikirleri ve kültürüyle birlikte yok edebilir. Ancak tarih bize kalitenin nicelikten daha iyi olduğunu öğretir ve Thermopylae S∂v∂şı bunu kanıtlar. (Termopylae Muharebesi, Akamenid İmparatorluğu’nun Yunanistan’a İkinci Pers İstilası sırasında gerçekleşen üç günlük bir muharebedir.)

Kral Leonidas ve Spartalı komutasındaki bir grup Yunan, antik çağda toplanmış en büyük orduyla karşı karşıya kalacaktı. Bununla birlikte, Thermopylae S∂v∂şı, Greko-Pers s∂v∂şlarında kesin bir s∂v∂ş değildi, ancak büyük modern devrimlerden 2200 yıl önce bile, halkın özgürlük adına kendilerini feda etme idealini ortaya çıkardı. Sonuna kadar direnen ve bu kadar cesurca s∂v∂ş∂n bu Yunanlılar kimdi?

“Burası Spartaaa”

300 Spartalı - Burası Sparta Sahnesi
300 Spartalı – Burası Sparta Sahnesi. 300 Spartalı filminden.

MÖ 540’da doğduğundan beri, herhangi bir Spartalı gibi, bebeğin sınavlarla dolu bir hayatı olacaktı. Spartalılar için yaşam, hayatta kalmak için sürekli bir mücadeleydi. Doğduğu günden itibaren annesi kırılgan bedenini şarapla dolu büyük bir kapta yıkadı ve çocuğun zorluklarla, zulümle ve mücadelelerle dolu bir hayata dayanacak kadar güçlü olup olmadığını test etti. Bebek bu testten sağ çıkarsa yeni bir teste tabi tutulucaktı.

Annesi onu, çoğu altmış yaşın üzerinde olan otuz üyeden oluşan bir konsey olan Gerousia’nın önüne getirdi. Kırılgan mı yoksa deforme mi olduğunu görmek için bebeğin vücudunu incelediler. Öjenik kriterlere uymasaydı, bebek Taygetos Dağı’ndaki uçuruma atılırdı. Ama bu şanslı bir bebekti. (Öjenik, ilk kullanımı Eflatun’a kadar gitse de, modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.)

Bu bebeğin adı Leonidas olacak ve askeri eğitime odaklanan dini bir toplumda yaşayacaktı. Leonidas, iki karısı olan Sparta kralı Anaxandridas II’nin oğluydu. İlk eşi kısırdı, bu nedenle ephorlar, kralın ilk eşini kovmadan ikinci bir eş almasına izin verildi. İkinci eşi, Spartalı Chilon’un (Yunanistan’ın yedi bilgesinden biri) soyundandı. Ona bir oğul doğurdu, Cleomenes. Ancak, ilk eşi sonunda ona üç oğul verdi: Dorieus ve ikizler, Leonidas ve Cleombrotus.

Agoge sistemi

Tahtın varisi olarak görülmediğinden, Leonidas yedi yaşındayken bir öIüm makinesi olmak için Agoge sisteminde zorlu askeri eğitimine başladı. Eğitim, Spartalı erkek çocukların fiziksel azmini disipline etmek, eğitmek ve geliştirmek için tasarlandı. Leonidas, diğer birçok Spartalı çocuk gibi, ortak kışlalarda yaşıyordu ve ne açlıktan ölecek bir durumdaydı ne de tıka basa doymuş, sadece gerekli miktarda yiyecekle besleniyordu.

Oğlanlar dövüşmeyi, gizlice çalmayı, yiyecek bulmayı öğrendiler, ama aynı zamanda onlara yazma, okuma, şarkı söyleme ve dans etmek de öğretildi. Kısacası özlü konuşmazlarsa ciddi şekilde cezalandırılırlardı.

Eğitim

Spartalı çocuklara nasıl yazıcakları öğretiliyor.
Spartalı çocuklara nasıl yazıcakları öğretiliyor.

Çocuklar acıya alışmak ve s∂v∂şta sertleşmek için erken yaşta sık sık kırbaçlanırdı. Fazla konuşmalarına, şikayet etmelerine ya da eleştirmelerine izin verilmezmedi. Herhangi bir Spartalı eğitim sırasında üç aşamayı tamamlamak zorundaydı: paides (yedi ila on yedi yaş arası), Paidiskoi (on yedi ila on dokuz yaş arası) ve hebontes (yirmi ila yirmi dokuz yaş arası).

Oğlanlar, yaşlı bir adamın koordinasyonu altında agelai gruplarında yaşıyorlardı. Syssitia’ya (ortak kitle) olan sadakatlerini artırmaya teşvik ediliyorlardı. On iki yaşından itibaren çocuklar y∂r∂I∂rını gizlemek için kırmızı bir pelerin olan phoinikis alırlardı. Alet kullanmadan kendi barınaklarını ve uyudukları yataklarını inşa ederlerdi. Direnişlerini güçlendirdiği için açlığa katlanmaya alışmışlardı.

Edgar Degas tarafından Egzersiz Yapan Genç Spartalıları tasvir eden tablo
Edgar Degas tarafından Egzersiz Yapan Genç Spartalıları tasvir eden tablo (Kaynak: Wikimedia Commons)

Diğer birçok Spartalı erkek çocuk gibi, Leonidas’ın da ikinci babası ve gelişim için rol modeli olan bir akıl hocası (evli olmayan yaşlı bir adam) vardı. Pederasti o günlerde sıklıkla uygulanıyordu. Her ergenin, özgür bir vatandaş olmak için eski bir aristokratla özel bir ilişki kurması şarttı. (Pederasti: antik yunan kentlerinde, s∂v∂şçı olarak yetiştirilecek ve ergenliğe yeni adım atmış gençlerin, zaman ve enerjilerini karşı cinsle harcamamaları için yetişkin bir erkeğin yanında homoseksüel ilişkiye dayalı bir eğitim alması) 

Spartalı çocuklar ve ergenler çeşitli denemelere ve sıkı eğitime tabi tutuldu. Kışın vahşi hayvanları avlamak ve s∂v∂şm∂k için ormanlara ve dağlara, duyularını keskinleştirmek amacıyla, açık havada uyumaya, az ve ayakkabısız giyinmeye veya yakalanmadan pazarlardan hırsızlık yapmaya gönderilirdi. Leonidas muhtemelen şehir dışında hayatta kalma sınavıyla da karşı karşıya kaldı ve vahşi ortamda hayatta kalmak için dövüş becerilerini kullanarak yiyecek için avladığı kurtları ve diğer vahşi hayvanları öIdürdü.

Yunan mitolojisinden Spartalıların eğitimi tasvirleri
Yunan mitolojisinden Spartalıların eğitimi tasvirleri

Leonidas

On sekiz yaşında Leonidas, Sparta ordusunda görev yapabilecek bir öğrenci olan ücretli biriskoi oldu. Helo üreten nüfusu gözetlemek için eğitilmiş Crypteia gizli polisine erişmesine izin verildi. MÖ 465’ten itibaren genç Spartalılar savunmasız helotları öIdürmek için gönderildi. Helotlar, hiyerarşide Sparta vatandaşı olmayan ama özgür insanlar olan dönemciler tarafından takip edildi.

Kadınlar bile s∂v∂şm∂k ve sağlıklı bebekler doğurmak için iyi bir fiziğe sahip olmak için eğitildi. Erkeklere falanks düzeninde s∂v∂şm∂ları, kendilerini ve yoldaşlarını hoplon (kalkan) ile korumaları öğretildi.(Falanks, genellikle mızrak ve benzeri siI∂hI∂r kullanan askerlerin birbirinden ayrılmadan art arda saflar halinde s∂v∂şm∂sını esas kabul eden bir s∂v∂ş düzenidir. )

Yirmi yaşında, bir Sparta vatandaşı olan Leonidas, her biri birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarını öğrenmek zorunda olan ve finansal olarak katkıda bulundukları on beş üyeden oluşan Syssitia ortak yemek kulübünün bir üyesi oldu.

Diğer Spartalılar gibi Leonidas da otuz yaşında siyasi hayata katılabilir seçimlerde ya da kamu görevine aday olabilirdi. Atinalı demokratik örneğinden nefret ediyorlardı. Herhangi bir Spartalı gibi, altmış yaşına kadar aktif tutuldu, homoseksüel (eşit) oldu, disiplinli bir yaşam tarzı yaşadı. Evliliğe gelince, herhangi bir Spartalı erkek gibi, Leonidas da gelecekteki karısını kaçırmak zorunda kaldı. Onu kaçırmayı başarırsa, onu eve götürüp, kellik için tıraş eder ve sonra ona yırtık bir pelerin giydirir ve karanlık bir odada bırakırdı.

Sarhoş ya da çaresiz olması gerekmiyordu. Onunla akşam yemeği yer ve sonra bir bebek doğurmak için onu yatağa götürürdü. Düğün sırasında karısını gizlice ziyaret etmek zorunda kaldı. Birçok erkek, eşlerini misafirlerle paylaştı ve pek çok evli olmayan genç erkek, bebeklerini taşıması için başka erkeklerin eşleriyle yatabiliyordu. Ancak Spartalı kadınlar yüksek statü, güç ve saygıya sahipti ve okuryazarlardı. Yirmi yaşına kadar evlenmediler. Sağlıklı çocukları doğurmak için eğitim almaları gerekiyordu. Rahat ve yanları kesilmiş (peplos) elbiseler giydiler.

Leonidas, Gorgo ile MÖ 490’da evlendi ve MÖ 489’da, Cleomenes’in tahtın erkek halefi olmadan öIdüğü ve Dorieus’un Sicilya’da öIdürüImesinden sonra Sparta’nın iki kralından biri oldu. Sparta, her ikisi de Herkül’den geldiğini iddia eden Agiad ve Eurypontid ailelerinin iki kalıtsal kralı tarafından yönetilen oligarşik bir şehir devletiydi. Kralların dini, yasal ve askeri sorumlulukları vardı.

Persler kara ve su peşinde

MÖ 481: Doğudan gelen atlılar, Perslerin büyük kral tanrısı Xerxes’in habercileri olarak göründü. Haberciler, Pers İmparatorluğuna itaat etmenin bir biçimi olan “toprak” ve “su” talep etmek için Yunan topraklarında dolaştılar. Ancak Atina ve Sparta, ittifak kurup kendilerini savunmaları gerektiğine karar verdiler.

Korint Kongresi sonbaharda yapıldı ve bu sırada şehir devletlerinin savunma noktalarına birlik göndermek için bir ittifak kuruldu. Xerxes kuvvetlerinin Hellespont’u geçmesiyle ilgili haberler tüm Yunan dünyasını şok etti. Themistocles yeni bir strateji önerdi: Thermopylae sahilinin dar geçişini bloke etmek (Ateş Kapısı – adı sıcak su kaynaklarından geliyor).

Persian Elite Ölümsüz asker
Persian Elite ÖIümsüz asker

Yunan hoplitleri böylece Perslerin ilerlemesini durdurabilirdi. Aynı zamanda, Artemisium Boğazı’nı ablukaya almak için Atina ve diğer şehir devlet gemileri gönderildi. Çifte strateji kongre tarafından benimsenmişti. Bu arada Yunan casusları, Pers ordusunun Trakya ve Makedonya’da yavaş ilerlediğini bildirdi.

Persler yaylı okIarIa uzaktan s∂v∂şm∂yı tercih ettiler. 10.000 okçudan oluşan tek bir Pers ordusu, bir dakika içinde 100.000 ok atabilir. Süvari genellikle açık s∂v∂şlarda “vυr ve kaç” saldırılarıyla, ok atarak ve kanatlardan mızrak atarak düşmanı rahatsız etmek için kullanılırdı.

ÖIümsüzIer hasır kalkanlar, kısa mızraklar, büyük kılıçlar, hançerler ve yaylarla donatılırdı. Giysilerinin ve taçlarının altındaki bağlantılardan zırh giydiler. ÖIümsüz Alayı, cariyeleri ve hizmetkarlarıyla birlikte erzak taşıyan bir deve ve katır kervanı izledi.

 

Spartalı uzmanlığı

Spartalı asker
Spartalı asker

Öte yandan, Spartalılar herhangi bir Yunan hopliti gibi donatılmışlardı: Spartalıların chiton (tunik) veya exomis (Kısa etekli çoban kıyafeti), himation (pelerin), bronz ayak örtüleri, bronz pektoral zırh ve Korint kaskları, uzun saçları ve sakalları vardı.

Prodüksiyonun helotlar tarafından sağlandığı düşünüldüğünde, tüm yaşamları boyunca s∂v∂şm∂k ve eğitmekten başka yükümlülükleri yoktu.

Nesilden nesile aktarılan bir bronz tabakayla kaplı ahşap kalkanlarla donatılmışlardı (Laconia’dan Λ-lambda harfinin boyandığı MÖ 420 yılına kadar) Gruplanarak “falanks” adı verilen oluşumda s∂v∂ştılar. Her Spartalı yanında yoldaşı tarafından savunuldu.

Düşmanlara fırlattıkları uzun mızrakla veya hafif mızraklarla “dory” ile s∂v∂ştılar. Ayrıca ikincil bir siI∂h olarak 30-45 cm’lik bir kılıç olan xiphos veya kavisli bir demir kılıç olan kopis ile siI∂hl∂ndırıImışlardı. Nasıl boks yapılacağını bile biliyorlardı.

Tahminlere göre, o zamanın en büyük imparatorluğunun güçlerine karşı çıkacak olan Leonidas’ın topladığı ordu şunlardan oluşuyordu: 1000 Lacedaeomian ,300 Spartalı hoplit, 500 Mantinalı, 500 Tegen, 1000 Arcadialı, 400 korintli, 200 Filian ve 80 Mikenli. Peloponnesos kuvvetlerinin sayısı böylece 4.000’e yükseldi.

Diğer şehir devletlerinden ikincil güçler Leonidas’a katılacaklardı: 700 Thespian, 1.000 Malili, 400 Theban, 1.000 Fenikeliler ve 1.000 Locrian. Hepsi ödün vermeden veya geri çekilmeyi düşünmeden sonuna kadar s∂v∂şmaya hazırdı.

Altmış yaşındaki Spartalı general böylelikle 7.000 askerden oluşan bir orduya liderlik etti; bunlardan sadece 4.000’i Peloponnesoslu idi ve bunlardan sadece 300 ‘ü ömür boyu 300.000 Persle s∂v∂şmak üzere eğitilmişti.

Ateş Kapıları

Iki geçit, Pers işgaline karşı savunuldu. Kara geçidi Thermopylae 7.000 Yunanlı tarafından, Artemisium ise 271 gemi tarafından savunuldu. Thermopylae, zor destek nedeniyle Perslerin sayısal üstünlüğünün önemli olmadığı bir yerdi. Bir hoplit grubu, düşman süvarileri tarafından kuşatılma riski olmaksızın ilerlemeyi durdurabilirdi. Dezavantajı, falanksın Pers piyadelerine saldırı yapamamasıydı.

Yunanlıların zayıf noktası, keçilerin çevrilebilecekleri yerden Thermopylae geçidine paralel olarak dağlardan geçmesiydi. İyi haber, Xerxes’in nerden geçtiğinin hâlâ bilmemesiydi. Geçit boyunca yolu daraltan çeşitli tümsekler ve kayaların yanı sıra küçük bir Fokya duvarı vardı.

Ateş Kapıları'ndaki savaşı temsil eden resim.
300 spartalı – Ateş Kapıları’ndaki s∂v∂şı temsil eden resim. (Source: Gates of Fire Book)

Sıcak bir gün olan 20 Ağustos / 8 Eylül MÖ 480’in şafağında, Xerxes Yunanlıları gözlemlemek için bir casus gönderdi.

Casus, ona Yunanlıların jimnastik egzersizleri yaptığını ve birçok Spartalı’nın uzun saçlarını taradığını söyledi. Xerxes haberi aldığında, Spartalıların bir erkek olarak ölmeye hazırlandığından şüpheleniyordu. Cleomenes’le birlikte hüküm süren ve M.Ö. 490 yılında firar eden ve Perslere katılan eski bir Sparta kralı olan Demechan, Yunanistan’ın en cesur adamlarıyla yüzleşeceği konusunda kralı uyardı.

Xerxes çaresizdi. Dört gündür Yunanlıların geri çekileceğini umuyordu. Perslerin Yunan topraklarına gelmesinden sonraki beşinci günde, Yunan direnişinin büyük bir kayıtsızlık ve küstahlık olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle sivilleri esir almak için askerlerle birlikte bir elçi gönderdi. Ancak Yunan s∂v∂şçıların dar bir alanda omuz omuza diktikleri Fokya duvarı, Pers saldırısına gölge düşürücekti.

Medyan atlıları ilerlemelerini hızlandırdı ve Yunanlılara saldırdı, ancak hoplitlerin uzun mızrakları tarafından ezildi ve korkunç kayıplara neden oldu. Yunanlıların geniş kalkanları tarafından püskürtüldüler ve uzun mızraklar tarafından bıçaklandılar. Okçular, Spartalılara ok attılar, ancak başarılı olamadılar çünkü kalkanları aşılmaz görünüyordu.

Ateş Kapıları’nda Spartalılara karşı Persler
Ateş Kapıları’nda Spartalılara karşı Persler. (Kaynak: Wikimedia Commons)

Medler S∂v∂ştan Çekildi

Sayısal üstünlüklerine rağmen, Xerxes’in Spartalılardan daha az dövüşçü olduğu açıktı. Ancak kavga gün boyu devam etti. Medler sonunda s∂v∂ştan çekildi. Onların yerine Hydarnes önderliğindeki “ÖIümsüz” Perslerin bir bölümü geldi. Her öIü “öIümsüz” hızla bir başkasıyla değiştirildi.

Ne yazık ÖIümsüzler Yunanlılardan daha kısa mızraklar kullandı. Spartalılar, üstün dövüş teknikleriyle onları mağlup ettiler ve yetenekli olduklarını kanıtladılar. Çok sayıda “öIümsüz” öIdürüIdü. Birkaç Spartalı s∂v∂şta düştü. Falanksın arkasında, hafif mızrak atıcılar ve okçular, Pers saldırganlarının kafasını karıştırdı. Spartalılar bir geri çekilme simülasyonu yaptılar ve onlara son bir darbe indirdiler ve efsanevi “öIümsüzleri” yok ederek öIümIü olduklarını kanıtladılar.

Bu saldırılar sırasında s∂v∂şı izleyen tanrı-kral Kserxes’in iki saldırının nasıl püskürtüldüğünü gördüğünde omurgasında insani hafif bir titreme hissetiği ve üç kez tahtından atladığı, söylenir. Akşama doğru, Pers birlikleri kamplarına çekildi.

Ne kadar iyi bir stratejist olursa olsun, hiçbir kral ya da general “Tanrı” kralıyla çelişmeye cesaret edemedi. Tanrı-kralın emirleri kutsaldı ve itaat edilmesi gerekiyordu. Pers ordusunun sayısal üstünlüğüyle bile teknik ve nitelik olarak Yunan kuvvetlerinden aşağı olması önemli değildi. S∂v∂ş alanındaki destek kuvvetleri için çok dezavantajlı olması ve orada tüm ordusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olması önemli değildi.

On yıl önce Maraton S∂v∂şı’nı kaybeden babasının ya da Kral Darius’un hatasından, ayrıca Atina ordusunu küçümseyerek küçük kusurları hesaba katmadığı için bir şeyler öğrenmek istemedi. Ancak kafası karışmıştı çünkü şimdi bile aşağılık bir Yunan gücünü yenememişti.

Spartalı’nın zayıflığı

Ertesi gün Persler, Yunanlıların zayıf noktasını nasıl bulacaklarını düşündüler. Yunanlılar, memleketlerinden sonra müfrezeler halinde örgütlendi ve Fosyalılar bir geçidi korumak için dağa yerleştirilirken çok mücadele etti. Sadece Yunan demirini tekrar tatmak için saldırmaya devam ettiler ve bu yüzden tekrar kamplarına çekildiler. Spartalılar saldırganları acımasızca katletti. Xerxes’in kafası karışmıştı. Kampanyayı geri çekmeyi veya askıya almayı düşündüğüne inanamıyordu. Yunan falanksının eşlik ettiği Fokya aşılmazdı.

Sanatçı Jacques Louis David'in resmi, Thermopylae Savaşı'nda Kral I. Leonidas'ı tasvir ediyor.
Sanatçı Jacques Louis David’in resmi, Thermopylae S∂v∂şı’nda Kral I. Leonidas’ı tasvir ediyor. (Kaynak: The Gallery Collection)

Ancak bir mucize gerçekleşti: Muhafızlar, zengin bir ödül için paylaşacak bir sırrı olan Malis’ten Eurydemus’un oğlu Trachis’ten Efialtes adlı bir yerel (muhtemelen bir tüccar veya çoban) getirdiler. Krala, kendisine zafer kazandıracak gizli geçişi açıkladı. Kral Xerxes, memnuniyetle onlara Hydarnes komutasındaki askerlerine göstermelerini ve onları şahsen Thermopylae’ye giden dağ geçidine götürmelerini emretti.

Patika, geçidi koruyan kayaların arkasından, Pers kampının doğusundan Anopaea Dağı sırtı boyunca uzanıyordu. Bir noktada, yol ayrılıyor, bir yol Phocis’e, diğeri ise Locria’nın ilk kasabası olan Alpenus’taki Malis Koyu’na çıkıyordu.

Gün doğarken, Pers güçleri geçidi savunan Phocianları kuşattı. Phocis halkı, meşe yapraklarının hışırtısı yüzünden onların yürüdüğünü duydu. Persler üzerlerine ok yağmuruyla koştu. Fokyalılar dağın tepesine koştu. Persler, kendileri yüzünden gecikmeye değmeyeceğini düşünerek hızla dağa indiler. Sonra Efialtes Tesalya’ya kaçtı. Thermopylae’deki Yunanlılar kuşatılmıştı.

Leonidas, casuslardan Perslerin çevredeki tepelerde yürüdüğü haberini aldı. Bu yüzden bir s∂v∂ş konseyi düzenlemeye karar verdi. Bazı generaller ve subaylar geri çekilmeyi desteklerken, diğerleri s∂v∂şmaya devam etmek istedi. Askerlerin bir kısmı eve gitmek için ayrılsa da, bir kısmı son ana kadar Leonidas’ın altında kalmaya karar verdi.

Leonidas’ın kendisi, diğer birliklerin geri çekilmesine izin vermek için bir hava kuvveti kurulmasını emretti, 3.000 askeri kurtarmak yerine öIümüne onurlu bir şekilde s∂v∂şmayı tercih etti. Büyük bir Spartalı kralın Sparta’yı barbarlardan kurtarmak için yok olacağına dair kahin kehanetini hatırladı. Onunla birlikte yaklaşık 700 Thespians ve 400 Theban kaldı.

Thermopylae savaşında düşen Spartalı askerler
Thermopylae s∂v∂şında düşen Spartalı askerler (Kaynak: Wikimedia Commons)

Birçok Pers, Spartalılar tarafından denize atıldı.

Gün doğumunda, ¡çki içtikten sonra, Xerxes orduya dağa ilerlemesini ve inmesini emretti. Leonidas liderliğindeki Yunanlılar geçidi korumak için kaldı. Persler yaklaştı ve Leonidas’ın Yunanlıları geçidin daha hafif kısmında toplandı. Önceki günlerde duvarın içindeki geçidi korudular şimdi en dar alanda s∂v∂şmak için duvarın üzerinden atladılar.

Son dövüş geçitte gerçekleşti. Şefler ilerlemek için filolarını kırbaçlarken, bir yığın Pers askeri falanks tarafından öIdürüIdü. Birçok Pers, Spartalılar tarafından denize atıldı. Çok sayıda Pers yoldaşları tarafından ayaklar altına alındı. Tarifsiz bir kalabalık oluştu. Spartalılar mızrakları kırılıncaya kadar cesurca direndiler ve kılıçla sonra da yumruklarla s∂v∂şm∂y∂ başladılar.

Leonidas cesurca s∂v∂şta düştü. Yoldaşları bedeni için Perslerle s∂v∂ştı. Dövüş korkunç ve kanlıydı, birçok kayıpla sonuçlandı. Xerxes iki erkek kardeşi ve torununu bile kaybetti. Üç gün süren çatışmalarda 20.000 Pers öIdürüldü. Sonunda, Persler geri çekildi, okçular onları kuşattı ve hala eli boş s∂v∂ş∂n hayatta kalan son Yunanlıları öIdüren bir ok yağmuru attılar. Lakin Lacedaemon bedeni asilce bir oyundaki gibi davrandı. Pers okIarı güneş ışığını engellemesine rağmen, gölgelerde s∂v∂ştıklarını söylediler.

İntikam

Yunanlılar bir s∂v∂şı kaybetmişlerdi, mücadeleyi değil. Bir yıl sonra, düşmüş kral Pausanias’ın yeğeni liderliğindeki 80.000 Spartalı, Plataea’da 120.000 Pers’i yenecekti. Atinalıların aksine, Spartalılar geride hiçbir şey bırakmadı. Ancak Thermopylae’deki görkemli kahramanlıkları ve yaşam tarzları insanların hafızasında kaldı. Thermopylae S∂v∂şı Spartalılar için bir yenilgiydi, ancak uzun vadede özgürlük için s∂v∂ş∂nlar için bir zaferdi.

Feride İrem Yılmaz


Kaynaklar:

  • Ateş Kapıları, Steven Pressfield
  • Spartalı Ordusu Osprey, Nicholas Sekunda
  • Thermopylae 480 BC-300’ün Son Direnişi, Nic Fields
  • Leonidas’ın biyografisi, Plutarch Moralia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

7 Comments

Kimyasal Reaksiyonların Anlık Gözlemlenmesini Sağlayan Nanokamera

Kimyasal Reaksiyonların Anlık Gözlemlenmesini Sağlayan Nanokamera

En Genç Hükümlü Suçlu

Yedi Y∂şιndaki En Genç Hūkūmlū SυçIυ!