içinde

Sosyoloji Dersleri Hakkında Bilgi

Sosyoloji Dersleri ile ilgili tüm detaylar.

sosyoloji hakkında
sosyoloji

Sosyoloji dersleri, üniversite tercihleri yapacak öğrenciler için önemli bir araştırma konusu olduğundan, bu konuya açıklık getirmek istedik. Sitemizde daha önce sosyoloji konusunu ve sosyoloji bölümü konusunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi de siz değerli okurlarımız için sosyoloji dersleri hangileridir, detayları ile birlikte aktaracağız, keyifli okumalar dileriz.

Sosyoloji Dersleri

Sosyoloji dersleri, genel olarak ülkemizde aşağıdaki gibidir. Bazı üniversitelerde derslerde farklılıklar olabilir fakat dediğimiz gibi genel dersler aşağıdaki gibidir.

Not: Aşağıdaki tabloda bazı üniversitelerin dönem dönem işlediği konuları işledik. Yani sırasıyla 4 yıl boyunca 1. dönemden 8. döneme kadar aşağı yukarı işlenebilecek derslerdir. 

Bu derslerin tamamını fotoğraf olarak indirmek ve görmek için tıklayın

Sayfayı kapatmayın! Sosyoloji Derslerinin detaylı açıklaması, ne olduğu ile ilgili bilgileri tabloyu inceledikten sonra aşağıya kaydırarak veya buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

sosyoloji dersleri
sosyoloji dersleri detaylı anlatım

I. II. III. IV. Yarıyıl

İngilizce-I İngilizce-II Bilim Felsefesi Bilgi Teknolojileri Uygulamaları
Medeniyet Tarihi Ekonomiye giriş Mesleki Sorumluluk ve Etik Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
Felsefeye Giriş Sosyolojiye Giriş-II Nicel Araştırma Yöntemleri Cinsiyet
Psikolojiye Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Sosyal Psikoloji Siyasi Sosyoloji
Sosyolojiye Giriş-I Sosyal Antropoloji Aile Sosyolojisi Nitel Araştırma Yöntemleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Sosyolojik Okuma ve Yazma Bilgi Sosyolojisi Türkiye’nin Toplumsal Tarihi
Türk Dili-I Türk Dili-II İstatistik ve Bilgisayar Teknikleri Toplumsal tabakalaşma

V. VI. VII. VIII. Yarıyıl 

Klasik Sosyolojik Teoriler Çağdaş Sosyolojik Kuramlar Çağdaş Filozof I Çağdaş filozof II
Demografi Çağdaş Sosyolojik Kuramlar Eleştirel Psikoloji Seçmeli Ders VI-VII
Seçmeli Ders I Beden Sosyolojisi Seçmeli Ders IV-V Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi Etnisite ve Kimlik Beden Sosyolojisi Beden Sosyolojisi
Beden Sosyolojisi Etnografya Etnisite ve Kimlik Tıbbi Sosyoloji
Tıbbi Sosyoloji Nüfus, Aile, Doğurganlık Feminist Yaklaşım ve Metodoloji Etnisite ve Kimlik
Feminist Yaklaşım ve Metodoloji Siyaset Sosyolojisi Etnografya Feminist Yaklaşım ve Metodoloji
Edebiyat Sosyolojisi Felsefe Tarihi Nüfus, Aile, Doğurganlık Etnografya
Siyaset Sosyolojisi Erkeklik Çalışmaları Siyaset Sosyolojisi Nüfus, Aile, Doğurganlık
Felsefenin Temel Kavramları Erkeklik Çalışmaları Mantık-I Edebiyat Sosyolojisi
İletişim Sosyolojisi Bireysel Girişimcilik Gelişim Psikolojisi Siyaset Sosyolojisi
Sosyal Girişimcilik Bireysel Girişimcilik Sosyal Girişimcilik Mantık II
Din Sosyolojisi Seçmeli Ders III Mezuniyet Projesi-I Öğrenme Psikolojisi
Etnisite ve Kimlik Eğitim Sosyolojisi Öğrenme Psikolojisi
İnsan hakları Tıbbi Sosyoloji Bireysel Girişimcilik
İnsan hakları Tıbbi Sosyoloji Bireysel Girişimcilik
Ekonomi Sosyolojisi Türkiye’de Düşünce Tarihi Sosyolojide İleri Düzey Okumalar
Sanat Sosyolojisi Mezuniyet Projesi-II
Sosyoloji ve Tüketim Kültürü Sanat Sosyolojisi
Sosyoloji ve Tüketim Kültürü Toplum ve Kültürü Anlamak
Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti
Felsefede Metin Analizi
Kent Sosyolojisi    

1. Dönem Derslerin Açıklaması


İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma uygulamaları ve gramer bilgisi.

Medeniyet Tarihi

Bu derste öncelikle medeniyet kavramı tanımlanacak ve bu kavramın gelişim süreci özetlenecektir. ‘Kültür’ ve ‘medeniyet’ kavramları arasındaki ilişki tartışılacaktır. Tek bir medeniyet veya eşdeğer medeniyetler olup olmadığı sorusu ele alınacaktır. Medeniyet ve dünya medeniyetlerine ilişkin olarak Herder, Braudel, Toynbee, Martin Bernal, Marshall Hodgson vb .’nin ilgili yaklaşımları değerlendirilecektir. Eski Mısır, Eski Yunan, Çin, Hint, İslam ve Avrupa / Batı / Hıristiyan ve diğer medeniyetler arasındaki gelişmeler, yapılar ve ilişkiler tartışılacaktır.

Felsefeye Giriş

Bir düşünme etkinliği olarak felsefe nedir? ve felsefenin temel alt başlıkları.

Psikolojiye Giriş

Bu ders, psikoloji, fizyolojik psikoloji, öğrenme, hafıza, motivasyon ve duygular, gelişim psikolojisi, sosyal ve kültürel psikolojinin temel kavramlarını, hedeflerini, yöntemlerini ve tarihini içerir.

Sosyolojiye Giriş-I

Bu dersin içeriği, ‘sosyoloji nedir’, birey ile toplum arasındaki ilişki, toplum, sosyal davranış ve sosyal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, kültür, cinsiyet ve medya ilişkileridir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Bu derste, modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi sırasındaki fikirler ve ilkeler tartışılmaktadır.

Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, Türkçenin ses ve yapısal özellikleri.

2. Dönem Derslerin Açıklaması

İngilizce-II

İngilizce dilbilgisi, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetkinliklerinin gelişimi.

Ekonomiye Giriş

Giriş Düzeyinde İktisadın Tanımı, Kapsamı, Konusu ve Doğası Hakkında Temel Bilgiler ve Mikro Ekonomiye Giriş Bağlamında Temel Konuların Ekonominin Kısa Tarihini ve Gelişimini Açıklayarak Öğretimi

Sosyolojiye Giriş-II

Bu dersin içeriği: Sosyoloji nedir ?, birey ile toplum arasındaki ilişki, toplum, sosyal davranış ve sosyal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, kültür, cinsiyet ve medya ilişkileri.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasi reformlar, yasal reformlar, eğitim ve kültür reformları, ekonomik reformlar, sosyal reformlar, Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün dış politikası, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, 1950-1960 arası Türkiye.

Sosyal Antropoloji

Dersin içeriği: Bir disiplin olarak antropolojinin kapsamı ve gelişimi: ana temalar, evrenselcilik, holizm, entegrasyon, adaptasyon ve kültürel görelilik; antropolojide dört alt alan yaklaşımının temelleri ve sosyal ve kültürel antropoloji arasındaki ayrım; biyolojik evrim, kültür: kavramı tanımlamada zorlukların nedeni; kültürün epik ve etik yorumları arasındaki farklar; kültürel süreçler; antropolojik teoriler.

Sosyolojik Okuma ve Yazma

Bu derste öncelikle plagiraizm kavramı ve bilimsel etik sorunsallaştırılacaktır. Ana temanın nasıl anlaşılacağı ve farklı özetleme teknikleri, sosyolojinin farklı alanlarından seçilen sosyolojik metinlere odaklanılarak tartışılacaktır. Sosyolojik bir denemede nasıl bir giriş, gelişme ve sonuç çıkarmamız gerektiği konusunda ısrar edeceğiz.

Türk Dili-II

Kelime grupları, cümle yapısı, cümle türleri, anlatım hataları.

3. Dönem Derslerin Açıklaması

Bilim Felsefesi

Bu dersin içeriği: bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel bilginin değeri ve ölçülebilirliği, bilim felsefesinin öncüleri, etik, felsefe ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişki.

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Ders, etiğin tanımı, amacı ve ilkelerini, hukukla olan ilişkisini, meslek, kurum ve sosyal sorumluluk kavramlarının değerlendirilmesini, mesleki yaşamda mesleki yolsuzluk ve etik olmayan davranışların nedenleri, sonuçları ve çözümlerini içermektedir.

Nicel Araştırma Yöntemleri

Bu dersin içeriği: nicel araştırmanın aşamaları; hipotez, literatür taraması, veri toplama, veri analizi, soru sorma ve anket hazırlama, veri analizi, SPSS teknikleri, uygulamalar.

Sosyal Psikoloji

Tutum oluşumu ve değişimi, sosyal etki, uygunluk, iletişim ve grup dinamikleri gibi süreçlere odaklanarak, gruplarda ve toplumda bireyin incelenmesi.

Aile Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: aile teorileri, evlilik türleri, ailenin işlevleri, farklı din ve toplumlarda aile yapısı, ailede kadın, çocukların ve yaşlıların yeri, aile sorunları, Türkiye’de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları .

Bilgi Sosyolojisi

Bilgi türleri, bilme biçimleri ve sosyal kökenleri; kültür, ideoloji ve doxa’nın olgusal ve kavramsal bağı; bilgi sosyolojisine katkıda bulunan sosyologların teorileri ve yaklaşımları.

İstatistik ve Bilgisayar Teknikleri

Bu dersin içeriği: veri toplama, kodlama, veri girişi, veri işleme ve saha araştırmalarından elde edilen verilerin nasıl işleneceği, ayrıca tablo oluşturma ve çizelgeleme.

4.Dönem Derslerin Açıklaması

Bilim Felsefesi

Bu dersin içeriği: bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel bilginin değeri ve ölçülebilirliği, bilim felsefesinin öncüleri, etik, felsefe ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişki.

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Ders, etiğin tanımı, amacı ve ilkelerini, hukukla olan ilişkisini, meslek, kurum ve sosyal sorumluluk kavramlarının değerlendirilmesini, mesleki yaşamda mesleki yolsuzluk ve etik olmayan davranışların nedenleri, sonuçları ve çözümlerini içermektedir.

Nicel Araştırma Yöntemleri

Bu dersin içeriği: nicel araştırmanın aşamaları; hipotez, literatür taraması, veri toplama, veri analizi, soru sorma ve anket hazırlama, veri analizi, SPSS teknikleri, uygulamalar.

Sosyal Psikoloji

Tutum oluşumu ve değişimi, sosyal etki, uygunluk, iletişim ve grup dinamikleri gibi süreçlere odaklanarak, gruplarda ve toplumda bireyin incelenmesi.

Aile Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: aile teorileri, evlilik türleri, ailenin işlevleri, farklı din ve toplumlarda aile yapısı, ailede kadın, çocukların ve yaşlıların yeri, aile sorunları, Türkiye’de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları .

Bilgi Sosyolojisi

Bilgi türleri, bilme biçimleri ve sosyal kökenleri; kültür, ideoloji ve doxa’nın olgusal ve kavramsal bağı; bilgi sosyolojisine katkıda bulunan sosyologların teorileri ve yaklaşımları.

İstatistik ve Bilgisayar Teknikleri

Bu dersin içeriği: veri toplama, kodlama, veri girişi, veri işleme ve saha araştırmalarından elde edilen verilerin nasıl işleneceği, ayrıca tablo oluşturma ve çizelgeleme.

5.Dönem Derslerin Açıklaması

Klasik Sosyolojik Kuramlar

Dersin içeriği: Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışı, sosyoloji tarihinin temel kavramları, sosyologların fikirleri, sosyoloji tarihi ile diğer bilimler arasındaki ilişki ve sosyoloji tarihi literatürü.

Demografi

Bu dersin içeriği: Doğurganlık, ölüm ve göçün nüfus üzerindeki etkileri, temel demografik göstergelerin hesaplanması, yaşam tablolarının oluşturulması ve Türkiye ve dünyadaki nüfus üzerine değerlendirmeler.

Eğitim Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim teorileri, eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiler, eleştirel pedagoji, eğitim sistemi ve politika.

Beden Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: İnsan vücudunun kimlik, sağlık, hastalık, engellilik ve cinsiyet ile kesişen kültürel bir fenomen olarak sosyolojik incelenmesi.

Tıbbi Sosyoloji

Bu dersin içeriği: sağlık sistemi, modern tıp ve toplum, hasta ve hastalık kavramları, sağlık hastaları ile hekimler arasındaki ilişkiler, sosyolojik bir fenomen olarak modern tıp (sağlık), Türkiye’de tıbbi reformlar.

Feminist Yaklaşım ve Metodoloji

Bağlam ister küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm, ister totaliter rejimler veya köktenciliğin muhafazakar ve ahlakçı siyaseti olsun, ‘kadın’ siyasetin nesnesi olarak konumlanmaya devam ediyor. Ders, bu siyasi bağlamların ve söylemlerin analizini yapacak ve kadınların deneyimlerini inceleyecek ve stratejiler ve çözümler önerecektir.

Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Sosyoloji ve edebiyatın temel kavramları, edebi eserlerdeki sosyolojik bileşenlerin analizi.

Siyaset Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: siyasal sosyolojinin temel kavramları, siyasal iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve bileşenleri, siyasal kültür ve davranış, kitle toplumu, kamuoyu, siyasal propaganda.

Felsefenin Temel Kavramları

Bir düşünme etkinliği olarak felsefe nedir? ve felsefenin temel alt başlıkları.

İletişim Sosyolojisi

Bu alandaki iletişim teorileri ve araştırmaları hakkında tartışıyoruz. İletişim, sosyal yaşama dayalı bir teori oluşturur ve farklı toplumların farklı iletişim sistemlerine uygulanıyor olarak incelenir.

Din Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: genel din kavramı, dinin tanımı, tarihsel arka planı ve dinin sosyal işlevleri.

Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnik köken kavramsallaştırması, modern dünya ve etnisite, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sosyal sınıflar ve etnisite.

İnsan Hakları

Bu dersin içeriği: İnsan hakları ve vatandaşlığa giriş, insan haklarının tarihsel geçmişi, eşitlik, özgürlük, devlet, siyaset, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uygulamaları .

Ekonomi Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: Ekonomi sosyolojisinin temel kavramlarının tanımları. Sosyal bilimler ve ekonomi arasındaki ilişki. Türkiye’deki ekonomik uygulamalara sosyolojik yaklaşımlar.

6. Dönem Derslerin Açıklaması

Çağdaş Sosyolojik Kuramlar

Bu dersin içeriği: temel çağdaş teoriler ve temsilcileri, teori, yapısal-işlevselci teori: Parsons, Merton, çatışma teorisi, Dahrendorf, Coser, Lukacs ve bütünlük, Gramsci, Frankfurt Okulu, sembolik etkileşimcilik, sosyolojik fenomenoloji, günlük yaşam sosyolojisi , sosyal eylem ve etkileşimcilik, etnometodoloji, post endüstriyel toplum kavramı, yapısalcılık, postyapısalcılık, postmodernizm.

Beden Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: İnsan vücudunun kimlik, sağlık, hastalık, engellilik ve cinsiyet ile kesişen kültürel bir fenomen olarak sosyolojik incelenmesi.

Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnik köken kavramsallaştırması, modern dünya ve etnisite, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sosyal sınıflar ve etnisite.

Etnografya

Bu dersin içeriği: kültürel grupların incelenmesi, insan ve kültür arasındaki ilişki, nitel araştırma yöntemlerinin önemi, etnografya örnekleri.

Nüfus, Aile, Doğurganlık

Bu dersin içeriği: bir demografik kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik belirleyicileri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye’de doğurganlık.

Siyaset Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: siyasal sosyolojinin temel kavramları, siyasal iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve bileşenleri, siyasal kültür ve davranış, kitle toplumu, kamuoyu, siyasal propaganda.

Felsefe Tarihi

Sokrates, Sokrates, Platon ve Aristo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, hume, Berkeley, Kant Hegel

Erkeklik Çalışmaları

Bu ders queer ve feminizm gibi diğer teorilerle ilgili erkeklik teorilerini ve terimlerini incelemektedir.

İletişim Sosyolojisi

Bu alandaki iletişim teorileri ve araştırmaları hakkında tartışıyoruz. İletişim, sosyal yaşama dayalı bir teori oluşturur ve farklı toplumların farklı iletişim sistemlerine uygulanıyor olarak incelenir.

Eğitim Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim teorileri, eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiler, eleştirel pedagoji, eğitim sistemi ve politika.

Tıbbi Sosyoloji

Bu dersin içeriği: sağlık sistemi, modern tıp ve toplum, hasta ve hastalık kavramları, sağlık hastaları ile hekimler arasındaki ilişkiler, sosyolojik bir fenomen olarak modern tıp (sağlık), Türkiye’de tıbbi reformlar.

Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Sosyoloji ve edebiyatın temel kavramları, edebi eserlerdeki sosyolojik bileşenlerin analizi.

Türkiye’de Düşünce Tarihi

Bu ders dönemin belli aktörlerinin edebiyat, siyaset, sosyoloji, felsefe ve sanat gibi çeşitli alanlardaki söylemleri üzerine tartışmalara dayanmaktadır.

Sanat Sosyolojisi

Popüler kültür, kültür endüstrisi, sanat siyaseti, ideoloji, güç ve dsicourse, tüketim kültürü gibi kavramları tartışmayı amaçlamaktadır.

Göç ve Toplum

Bu dersin içeriği: iç ve sınır ötesi göç deneyimlerinin ve göçün etkilerinin analizi.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti

Bu ders, sosyal sorumluluğun temellerini ve bireylerin, grupların ve işletmelerin sosyal hizmet konularındaki temel bilgileri içerir.

Felsefede Metin Analizi

Tarihsel ve çağdaş felsefi metinleri, filozofun öğretisine özgü kavramları ve kullanılan terminolojiyi hem ayrıntılı olarak taramak hem de analiz etmek.

Kent Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: şehir, doğal alan kavramları, iş bölümü, rekabet, topluluk, nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve nüfus çeşitliliği.

7. Dönem Derslerin Açıklaması

Çağdaş Filozof I

Bu ders, siyaset, felsefe, ekonomi, sanat ve sosyoloji gibi çeşitli alanlardaki çağdaş tartışmalarla ilgili olarak çağdaş filozofların felsefi yaklaşımlarını ve kavramlarını açıklamayı içerir.

Eleştirel Psikoloji

Ana akım psikoloji açısından eleştirel psikolojinin tanımı, temel varsayımlar, temel konular, psikolojinin çeşitli alt alanlarındaki eleştirel psikolojik uygulamalar ve sosyal yapı sorunları.

Beden Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: İnsan vücudunun kimlik, sağlık, hastalık, engellilik ve cinsiyet ile kesişen kültürel bir fenomen olarak sosyolojik incelenmesi.

Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnik köken kavramsallaştırması, modern dünya ve etnisite, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sosyal sınıflar ve etnisite.

Feminist Yaklaşım ve Metodoloji

Bağlam ister küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm, ister totaliter rejimler veya köktenciliğin muhafazakar ve ahlakçı siyaseti olsun, ‘kadın’ siyasetin nesnesi olarak konumlanmaya devam ediyor. Ders, bu siyasi bağlamların ve söylemlerin analizini yapacak ve kadınların deneyimlerini inceleyecek ve stratejiler ve çözümler önerecektir.

Etnografya

Bu dersin içeriği: kültürel grupların incelenmesi, insan ve kültür arasındaki ilişki, nitel araştırma yöntemlerinin önemi, etnografya örnekleri.

Nüfus, Aile, Doğurganlık

Bu dersin içeriği: bir demografik kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik belirleyicileri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye’de doğurganlık.

Siyaset Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: siyasal sosyolojinin temel kavramları, siyasal iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve bileşenleri, siyasal kültür ve davranış, kitle toplumu, kamuoyu, siyasal propaganda.

Mantık-I

Bu ders ana terimlerin, soruların ve çıkarımların ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesini içerir.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim sürecinin temel prensiplerini ve unsurlarını içerir, gelişimsel sürecin yöntemlerinden ve fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimden bahseder.

Bitirme Projesi-I

Bu dersin içeriği: metodolojik rehberlik, bitirme tezi yazma kuralları, gramer kontrolü, noktalama işaretleri, tablo ve fotoğrafları gösterme, biyografi hazırlama kuralları, içerik, ekler.

8. Dönem Derslerin Açıklaması

Çağdaş filozof II

Bu ders, siyaset, felsefe, ekonomi, sanat ve sosyoloji gibi çeşitli alanlardaki çağdaş tartışmalarla ilgili olarak çağdaş filozofların felsefi yaklaşımlarını ve kavramlarını açıklamayı içerir.

Eğitim Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim teorileri, eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiler, eleştirel pedagoji, eğitim sistemi ve politika.

Beden Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: İnsan vücudunun kimlik, sağlık, hastalık, engellilik ve cinsiyet ile kesişen kültürel bir fenomen olarak sosyolojik incelenmesi.

Tıbbi Sosyoloji

Bu dersin içeriği: sağlık sistemi, modern tıp ve toplum, hasta ve hastalık kavramları, sağlık hastaları ile hekimler arasındaki ilişkiler, sosyolojik bir fenomen olarak modern tıp (sağlık), Türkiye’de tıbbi reformlar.

Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnik köken kavramsallaştırması, modern dünya ve etnisite, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sosyal sınıflar ve etnisite.

Feminist Yaklaşım ve Metodoloji

Bağlam ister küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm, ister totaliter rejimler veya köktenciliğin muhafazakar ve ahlakçı siyaseti olsun, ‘kadın’ siyasetin nesnesi olarak konumlanmaya devam ediyor. Ders, bu siyasi bağlamların ve söylemlerin analizini yapacak ve kadınların deneyimlerini inceleyecek ve stratejiler ve çözümler önerecektir.

Etnografya

Bu dersin içeriği: kültürel grupların incelenmesi, insan ve kültür arasındaki ilişki, nitel araştırma yöntemlerinin önemi, etnografya örnekleri.

Nüfus, Aile, Doğurganlık

Bu dersin içeriği: bir demografik kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik belirleyicileri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye’de doğurganlık.

Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Sosyoloji ve edebiyatın temel kavramları, edebi eserlerdeki sosyolojik bileşenlerin analizi.

Siyaset Sosyolojisi

Bu dersin içeriği: siyasal sosyolojinin temel kavramları, siyasal iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve bileşenleri, siyasal kültür ve davranış, kitle toplumu, kamuoyu, siyasal propaganda.

Mantık II

Bu ders çağdaş filozofların sembolik mantık çalışmaları hakkında pratik bilgiler içerir.

Öğrenme Psikolojisi

Derste öğrenme ilkeleri, adaptasyon, duyarlılık, klasik şartlandırma, Pavlovcu şartlandırma ve söndürme, oyunculuk şartlandırma gibi kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İletişim Sosyolojisi

Bu alandaki iletişim teorileri ve araştırmaları hakkında tartışıyoruz. İletişim, sosyal yaşama dayalı bir teori oluşturur ve farklı toplumların farklı iletişim sistemlerine uygulanıyor olarak incelenir.

Sosyolojide İleri Düzey Okumalar

Bu dersin içeriği: Pozitivizm, Hermeneutik, modernizm, postmodernizm, post-yapısalcılık, liberalizm, neoliberalizm genel başlıklardır. Bu yaklaşımlarla ilgili makaleler tartışılır.

Bitirme Projesi-II

Bu dersin içeriği: öğrenciler bitirme projelerinin konusunu belirler.

Sanat Sosyolojisi

Popüler kültür, kültür endüstrisi, sanat siyaseti, ideoloji, güç ve dsicourse, tüketim kültürü gibi kavramları tartışmayı amaçlamaktadır.

Toplumu ve Kültürü Anlamak

Öğrenciler, antropolojik yaklaşımlar ve kültürel konular üzerine yazılmış seçilmiş makaleleri okuyarak ve tartışarak sosyal konularda argümanlar geliştirirler.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Sosyoloji nedir?

Sosyoloji Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Sosyoloji bölümü nedir, ne yapar, sosyoloji bölümü hakkında tüm detaylar

Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgi

Trapez kası (Trapezius) nedir?

Trapez (Trapezius) Kası